Les 3 vanaf slide 40 Flashcards Preview

Bedrijfseconomie 2e bach 1e sem > Les 3 vanaf slide 40 > Flashcards

Flashcards in Les 3 vanaf slide 40 Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q

welke 6 trends zijn er in de macro omgeving + ezelsbruggetje

A

P = Politieke trends

E = Economische trends

S = Sociale en culturele trends

T = Technologische trends

E = Ecologische trends

L = Legal trends

2
Q

geef een voorbeeld voor politieke trends

A

overheidsbeleid

3
Q

geef een voorbeeld voor economische trends

A

trends in rente, inflatie, enz.

4
Q

geef een voorbeeld voor sociale en culturele trends

A

veranderingen in klantenbehoeften, wensen, enz.

5
Q

geef een voorbeeld voor technologische trends

A

technologische vernieuwingen bv. zalando

6
Q

geef een voorbeeld voor ecologische trends

A

aandacht voor milieu, hernieuwbare energiebronnen, enz.

7
Q

geef een voorbeeld voor legal trends

A

wetgeving

8
Q

leg fase 3 meer uit bij marketing

A
9
Q

wat is nog belangrijk in stap 2 van het marketingproces

A

uw eigen prestate en zwakke/sterke punten kunnen evalueren

10
Q

wat is the marketing mix

A

dat is een set van marketingtools dat de onderneming gebruikt om zijn marketingobjectieven te behalen in de doelmarkt. De marketing mix omvat vier algemene marketing beslissingen: product, prijs, plaats en promotie.

11
Q

wat zijn McCarthy’s 4 P’s

A

dat is het framework voor het maken van marketing beslissingen over product, price, place, en promotie

12
Q

leg het gedeelte product uit bij McCarthy’s 4 P’s

A
13
Q

wat zijn consumentenproducten + welke 4 soorten zijn er

A

dat zijn producten die worden gekocht door finale afnemers voor persoonlijk gebruik + convenience products, shopping products, specialty goods, unsought goods

14
Q

wat voor soort producten zijn convenience products + aantal voorbeelden

A
15
Q

wat voor soort producten zijn shopping products + aantal voorbeelden

A
16
Q

wat voor soort producten zijn specialty products + aantal voorbeelden

A
17
Q

wat voor soort producten zijn unsought goods + voorbeeld

A
18
Q

wat zijn industriële producten + welke 3 soorten zijn er

A

dat zijn producten die gekocht worden voor verdere verwerking of voor gebruik in een bedrijf of instelling + grondstoffen en halffabricaten, kapitaalgoederen en hulpmaterialen en ondersteunende goederen

19
Q

wat voor soort producten zijn grondstoffen en halffabricaten + aantal voorbeelden

A
20
Q

wat voor soort producten zijn kapitaalgoederen + aantal voorbeelden

A
21
Q

wat voor soort producten zijn hulpmaterialen en ondersteunende goederen + aantal voorbeelden

A
22
Q

wat is het doel van een merknaam en merksymbool enz.

A

om productidentiteit te creëren

23
Q

welke 2 soorten hoofdgroepen heb je bij merken + 2 onderverdelingen bij de eerste en 3 bij de tweede

A
24
Q

voor welke 3 redenen zouden we D- of T-merken toepassen

A
25
Q

leg het gedeelte price uit bij McCarthy’s 4 P’s

A
26
Q

leg het gedeelte place uit bij McCarthy’s 4 P’s

A
27
Q

leg het gedeelte promotion uit bij McCarthy’s 4 P’s

A
28
Q

wat zijn de Booms & Bitners 7 P’s

A

dat zijn 3 bijkomende P’s voor service marketing

29
Q

leg het gedeelte people uit bij Booms & Bitners 7 P’s

A
30
Q

leg het gedeelte process uit bij Booms & Bitners 7 P’s

A
31
Q

leg het gedeelte physical evidence uit bij Booms & Bitners 7 P’s

A