les 8.1 Flashcards Preview

Bedrijfseconomie 2e bach 1e sem > les 8.1 > Flashcards

Flashcards in les 8.1 Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

wat is het verschil tussen financieel plannen en accounting

A
2
Q

wat is accounting + voorbeelden van ondersteunende documenten daarvan

A
3
Q

waarom is accounting nodig (3)

A

om het bedrijf te sturen

om een rationeel beleid te voeren

wettelijke verplichting

4
Q

wat is de boekhouding van een bedrijf (2)

A

een bron van informatie voor alle stakeholders

bewijs naar derden

5
Q

op welke 2 manieren kan accountinginformatie worden gebruikt

A

intern gebruik

extern gebruik

6
Q

voor wat wordt accountinginformatie gebruikt bij intern gebruik (2) + andere naam

A
7
Q

voor wat wordt accountinginformatie gebruikt bij extern gebruik + andere naam

A

verslaggeving rond de financiële toestand van een onderneming aan de buitenwereld

+ financial accounting

8
Q

wat zijn 2 toepassingen van financial accounting

A

enkelvoudig en dubbel boekhouden

jaarrekening

9
Q

wat is enkelvoudig boekhouden

A

Kan enkel toegepast worden in kleine ondernemingen. Beperkt zich toch het boeken op één vermogensbestanddeel

10
Q

wat is dubbel boekhouden

A

Elke verrichting wordt geboekt op twee verschillende rekeningen. Dus steeds een invoering als debit én als credit. (Opm: bij de balans spreekt men van actief en passief)

11
Q

welke 2 soorten jaarrekeningen zijn er

A

statutaire jaarrekening

geconsolideerde jaarrekening

12
Q

uit welke 4 dingen bestaat een enkelvoudige boekhouding

A

financieel dagboek (2 soorten)

aankoopboek

verkoopboek

inventarisboek

13
Q

welke 2 soorten financiële dagboeken zijn er + uitleg

A

Kasboek: uitgaven en ontvangsten in cash

Bankboek: uitgaven en ontvangsten via bankrekening

14
Q

wat houdt een aankoopboek in bij de eenvoudige boekhouding

A

facturen van leveranciers

15
Q

wat houdt een verkoopboek in bij de eenvoudige boekhouding

A

facturen van klanten

16
Q

wat houdt een inventarisboek in bij de eenvoudige boekhouding

A

omschrijving voorraden en schulden van de zaak

17
Q

wanneer is enkelvoudig boekhouden toegelaten (2)

A

Eenmanszaak, VOF, gewone CommV

Jaaromzet lager dan €500.000

18
Q

waarom worden er regels opgesteld bij externe boekhouding (2)

A

beschermen van de gebruikers van de externe boekhouding

begrijpbaarheid & betrouwbaarheid

19
Q

welke soort ondernemingen gebruiken de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen

A

statutaire (= enkelvoudige) jaarrekening: niet-beursgenoteerde onderneming

geconsolideerde jaarrekening: beursgenoteerde onderneming

20
Q

geef de driehoek van dit bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen + uitleg

A

NBB = nationale bank belgië: toezichthouder

wetgeving en CBN = commissie voor boekhoudkundige normen: uitwerker standaarden

Belgian GAAP = opgesteld door wetgeving en CBN: regels

21
Q

geef de driehoek van dit bij de niet-beursgenoteerde ondernemingen + uitleg

A

ESMA = European Securities and Markets Authority: toezichthouder

IASB+ goedkeuring EU = International Accounting Standards Board: uitwerker standaarden

IFRS = International Financial Reporting Standards: regels