Les 7 Flashcards

1
Q

welke 2 vormen van besturen zijn er + uitleg

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

wat zijn 3 belangrijke bestuursorganen

A

management

Raad van Bestuur (RvB) of bestuursorgaan

algemene vergadering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

leg management uit

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

leg Raad van Bestuur uit

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

leg algemene vergadering uit

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

geef het schema met de 3 belangrijke bestuursorganen in

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

wat is ethiek

A

de principes van en standaarden voor moreel gedrag, juist handelen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

wat is een voorbeeld van eerlijk communiceren + uitleg

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

wat zijn 4 voorbeelden van greenwashing

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

wil je je als bedrijf best positioneren, in het wettelijk of ethisch kader

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

hoe een ethisch besluit nemen (3)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

hoe een ethisch besluit nemen (3)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

wat is de basisregel van het utilitarisme

A

Het utilisme gaat ervan uit dat de hoeveelheid geluk moet worden gemaximaliseerd en dat daarbij een verlies aan geluk bij sommigen kan worden gecompenseerd door meer geluk bij anderen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

wat is MVO en CSR + uitleg

A

bij MVO is er ook als gevolg: meer overheidsregulering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

welke 3 dingen horen niet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

wat is filantropie

A

filantropie betekent etymologisch “liefde voor de mensheid”; in de zin van “het zorgen voor”, “het voeden van”, “het verbeteren van” of “het vergroten van” de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen

17
Q

wat is CSV + uitleg (2 soorten uitleg)

A

CSV = create shared value

18
Q

wat is het doel van CSV

A
19
Q

wat is het verschil tussen CSV en CSR

A
20
Q

wat zijn 4 benaderingen van MVO

A

minimalistisch

defensief

cynisch

consciëntieus

21
Q

leg de minimalistische benadering van MVO uit

A
22
Q

leg de defensieve benadering van MVO uit

A
23
Q

leg de cynische benadering van MVO uit + vb.

A
24
Q

leg de consciëntieuze benadering van MVO uit

A
25
Q

op welke 2 manieren kan je het best aan MVO doen + uitleg

A
26
Q

wat zijn 4 eigenschappen van een circulaire economie

A
27
Q

hoe ziet een lineaire economie eruit op een grafiek van functionaliteit op tijd

A
28
Q

hoe ziet een circulaire economie eruit op een grafiek van functionaliteit op tijd

A
29
Q

waarom hebben we een circulaire economie nodig

A

omdat we beperkte voorraden van grondstoffen hebben ofcourse lad

30
Q

hoelang blijven deze grondstoffen nog

A
31
Q

welke 5 business modellen zijn er voor circulaire economie

A

circulaire input

grondstof recuperatie

levensduurverlenging

deelplatformen

product als dienst

32
Q

leg het ‘circulaire input’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
33
Q

leg het ‘grondstof recuperatie’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
34
Q

leg het ‘levensduurverlenging’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
34
Q

leg het ‘deelplatformen’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A
35
Q

leg het ‘product als dienst’ business model uit bij de circulaire economie + vb.

A