Lesson 8 - Prepositions Flashcards Preview

Hawaiian > Lesson 8 - Prepositions > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 - Prepositions Deck (43):
1

o, a

of

2

ka, ko

possessive, belonging to

3

no, na

for, concerning, on account of

4

i

to, the object of the verb

5

ma

at, by, through, in, along

6

mai

from

7

me

with

8

e

by (agent), used only after passive verbs

9

Nominative: hale

ka hale - the house

10

Genitive: hale

o, a hale - of the house

11

Possessive: hale

ko, ka ka hale - the house's

12

Dative: hale

no, na ka hale - for the house

13

Accusative: hale

i ka hale - to the house, the house

14

Ablative: hale

ma ka hale - at, by, in the house
mai ka hale - from the house
me ka hale - with the house
e ka hale - by the house (agent)

15

pahi

knife

16

o

fork

17

puna

spoon

18

kawale

towel

19

wahie

fuel, firewood

20

mahu

steam

21

wai huihui

cold water

22

kiaha ki

tea cup

23

pika wai

water pitcher

24

apu

cup

25

kapuahi

fireplace

26

kapuahi hao

stove

27

imu, umu

over (outdoor)

28

ahi

fire

29

lanahu

coals

30

ipuhao

iron pot

31

wai wela

hot water

32

wai nehana

warm water

33

papahele

floor

34

umeke

calabash

35

Ke ike nei au i ka pahi ma ka pakaukau.

[...]

36

Ua hana makou i ke ahi ma ke kapuahi.

[...]

37

Ua lohe makou i ka mahu.

[...]

38

E hele kakou i ka hale.

[...]

39

Ke moe nei lakou ma ka papahele.

[...]

40

Ke ku nei lakou ma ka puka o ka hale.

[...]

41

Ke ike nei au i ka wai wela ma ke kapuahi hao.

[...]

42

Ke kali nei kakou no ka wai huihui.

[...]

43

Ua ike makou i ka umu.

[...]