Lesson 9 - The Personal Pronoun (1st person, singular) Flashcards Preview

Hawaiian > Lesson 9 - The Personal Pronoun (1st person, singular) > Flashcards

Flashcards in Lesson 9 - The Personal Pronoun (1st person, singular) Deck (40):
1

Nominative: Personal pronoun 1st person singular

owau, au - I

2

Genitive: Personal pronoun 1st person singular

a'u, o'u - of me

3

Possessive: Personal pronoun 1st person singular

ka'u, ko'u - my, mine

4

Dative: Personal pronoun 1st person singular

na'u, no'u - for me

5

Accusative: Personal pronoun 1st person singular

ia'u, io'u nei, la - me, to me

6

Ablative: Personal pronoun 1st person singular

ma o'u la, nei - by me, through me
mai o'u aku - from me
me au - with me
e au - by me (agent)

7

aihue

to steal

8

haalele

to leave, to forsake

9

haalulu

to tremble

10

hakaka

to fight

11

helu

to count

12

heluhelu

to read

13

hiamoe

to sleep

14

hoopaapaa

to dispute

15

hoomaha

to rest

16

hoopunipuni

to falsify

17

hoomaka

to begin

18

kau

to hang, to put on

19

kakau

to write

20

kapa

to call, to designate

21

koho

to choose

22

kolo

to crawl

23

komo

to enter

24

launa

to associate with

25

mele

to sing

26

makemake

to wish, to desire

27

oi

to excel

28

pa

to blow (wind)

29

pii

to climb, to ascend

30

waiho

to place, to put

31

Ke waiho nei au i ka o ma ka pakaukau.

[...]

32

Ke hiamo nei ia ma kahi moe.

[...]

33

Ke kolo nei oia ma ka papahele.

[...]

34

Ke pii nei lakou.

[...]

35

Ke kali nei oia no makou.

[...]

36

Ua hana lakou i ke kukui.

[...]

37

E hakaka lakou.

[...]

38

Ua holo lakou mai ka hale pohaku aku.

[...]

39

Ke ku nei laua ma ka puka aniani.

[...]

40

Ua ike makou i ka wahie.

[...]