Lesson08 汉字 > Eng+PinYin Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Pre-Intermediate > Lesson08 汉字 > Eng+PinYin > Flashcards

Flashcards in Lesson08 汉字 > Eng+PinYin Deck (24)
Loading flashcards...
1

制订

zhi4ding4
to make out

2

执行

zhi2xing2
to carry out

3

出版社

chu1ban3she4
publishing house

4

qian1
to sign

5

合同

he2tong
contract

6

期限

qi1xian4
deadline

7

手头

shou3tou2
on hand

8

冲突

chong1tu1
conflict

9

日程

ri4cheng2
schedule

10

pai2
to arrange

11

空闲

kong4xian2
leisure

12

提纲

ti2gang1
outline

13

初稿

chu1gao3
first draft

14

修改

xiu1gai3
to polish

15

出版

chu1ban3
to publish

16

最佳

zui4jia1
best

17

动身

dong4shen1
to leave

18

卧铺

wo4pu4
sleeper

19

当晚

dang4wan3
that very night

20

长途

chang2tu2
long-distance

21

耽误

dan1wu
to delay

22

落空

luo4kong1
to fail

23

突然

tu1ran2
sudden

24

生意

sheng1yi
business