lesson150319 Flashcards Preview

english > lesson150319 > Flashcards

Flashcards in lesson150319 Deck (40):
0

eclipse

beárnyékolás

1

by-election

időközi választás

2

fraction

töredék szám
fél, negyed...

3

at will

ahogy akarja

4

tentative

feltételes, óvatos

5

the blody tip

véres csúcsa

6

spear

lándzsa

7

crippling sanctions

bénító, csonkító szankciókat

8

absence

hiányzás, nincs ott

9

affirmitive votes

pozitív szavazás

10

cross the aisle

átállni a másik oldalra

11

ratify

szavazat alapján jóváhagyni

12

amend

módosít

13

state of emergency

szükségállapot

14

chamber

kamra, terem

15

quorum

minimum members needed to proceed

16

procure his absence

beszerezni a ahiányát

17

bundles of amandements

módosítások kötege

18

abstained

tartózkodott

19

hurdle

akadály

20

clearing a hurdle

átjutni az akadályon

21

stalwart

főtörzs párttag

22

disobey

nem szótfogadni, ellenkezni

23

castigated

leszidták

24

err

hibázni

25

acting in concert

együttműködően cselekedik

26

conveniently timed

kényelmesen időzített

27

even-handed

egyenlően kezel

28

far-fetched

messziről hozott
elképzelhetetlen

29

retroactive

visszamenőleges

30

severance pay

végkielégítés

31

pretrial detention

előzetes letartóztatás

32

piled votes onto

ráhalmozta a szavazatokat

33

deniability

tagadhatóság

34

plausible

elképzelhető

35

smoking-gun proof

abszolút bizonyíték

36

out of siht out of mind

ha nem látunk nem gondolunk rád

37

altitude

tengerszint feletti magasság

38

aptitude

tehetség
alkalmasság

39

attitude

hozzáállás