lesson150714 Flashcards Preview

english > lesson150714 > Flashcards

Flashcards in lesson150714 Deck (39):
1

figuratively and literally

átvitt értelemben és szó szerint

2

intractable

megoldhatatlan

3

stalemate

patthelyzet

4

anguished

fájdalmas

5

rupture

szétszakadás

6

sequestered

elkülönített

7

loot

kizsákmányolás

8

proceeds

eladásból eredményezett bevétel

9

interminable

végtelen

10

stick around

otmmaradni

11

mean spirit

rosszindulatú

12

revels

dagonyázik, ünnepli magát

13

inflate

felfúj

14

deflate

leereszt

15

conflate

thinking about two concept that is the same thing

16

contort

torzít

17

to brace yourshelf

felkészíteni magadat a rossz hírre

18

likability quotient

szerethetőségi ráta

19

inclined

hajlamos

20

second fiddle

másodhegedűs

21

penchant

hajlam
tendency
inclenation

22

stray dog

kóbor kutya

23

stipulate

kiköthetjük
határozottan megmondhatjuk

24

to spoil

elrontani

25

spoiled

romlott
kényeztetett

26

spoiler

elront valamit

27

to take it on

harcba áll ellene

28

stem from

ered

29

to stem

visszafolytani

30

stem cells

őssejt

31

cluster

csomó
fürt

32

poitical estabilishment

a most hatalomban levő réteg
léten lévő réteg

33

gathering crisis

lassan összejövő krízis

34

intermittently hapless

időnként thehetetlen

35

complacent

babérjain ül

36

europians spawned america
america was spaened by europe

spórázni

37

inexorably

megállíthatatlanul

38

inundation

eláradás

39

consternation

meghökkenés