Level1 A-C Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (200)
Loading flashcards...
1

tuba

a tube (of)

2

schopnost; talent; nadání

ability

3

schopný

able

4

nahoře; nahoru; výše

above

5

v zahraničí; do zahraničí

abroad

6

naprosto; úplně

absolutely

7

přízvuk; důraz

accent

8

přijmout; uznat; smířit se

accept

9

konto; účet; zpráva

account

10

dosáhnout; docílit (úspěchu)

achieve

11

napříč; přes; na druhé straně

across

12

čin; skutek; dějství; zákon; jednat; působit

act

13

činnost; akce; bitva; žaloba

action

14

ve skutečnosti; vlastně

actually

15

přizpůsobený; adaptovaný; upravený

adapted

16

narkoman; nadšenec

addict

17

přídavné jméno

adjective

18

obdivovat; chválit

admire

19

vpustit; přijmout; uznat; přiznat se

admit

20

postup; pokrok; záloha; předběžný

advance

21

dobrodružství

adventure

22

příslovce

adverb

23

reklama; inzerát

advertisement

24

poradce; rádce

adviser

25

aerobik

aerobics

26

polekaný; bázlivý

afraid

27

Afričan; africký

African

28

později; potom

afterwards

29

letitý; starý

aged

30

agentura; kancelář; vládní organizace

agency