Level1 M-R Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200):
1

vrah

murderer

2

tajemství; záhada

mystery

3

nahý; holý

naked

4

státní; národní

national

5

přírodní; normální

natural

6

nedaleko

nearby

7

málem; přibližně

nearly

8

nutně; bezpodmínečně

necessarily

9

záporný; odmítavý

negative

10

soused

neighbour

11

sousedství; blízké okolí

neighbourhood

12

ani; ani jeden

neither

13

synovec

nephew

14

nervový; napjatý; ustrašený

nervous

15

internet

Net (Internet)

16

Nový Zéland

New Zealand

17

novinky; zpravodajství

news

18

neteř

niece

19

zlý sen

nightmare

20

nikdo

no one

21

nikdo

nobody

22

kravál; zvuk

noise

23

normálně; běžně; obvyklý

normally

24

sever; severní; severně

north

25

nos; příď

nose

26

nic

nothing

27

podstatné jméno

noun

28

román; původní

novel

29

nyní; v těchto dnech

nowadays

30

nikde; nikam

nowhere

31

věc; předmět; namítat

object

32

zřejmě; patrně

obviously

33

příležitost; událost

occasion

34

příležitostně; někdy

occasionally

35

podivný; lichý; nadbytečný

odd

36

oficiální; úřední

official

37

olivový olej

olive oil

38

připojený k síti

online

39

na jevišti

onstage

40

opál

opal

41

názor; posudek

opinion

42

šance; naděje; příležitost

opportunity

43

ústní

oral

44

orchestr

orchestra

45

pořadí; klid; řád; rozkaz

order

46

obvyklý; obyčejný; prostý

ordinary

47

organizace; uspořádání; pořádání

organisation

48

zařídit; uspořádat

organise

49

organismus

organism

50

původní; nejstarší; originál; nový

original

51

původně; prvotně; nově

originally

52

naše

ours

53

přes noc

overnight

54

zaspat

oversleep

55

dlužit

owe

56

vlastník

owner

57

kyslík

oxygen

58

balíček; zásilka

package

59

krabička; balíček

packet

60

barva; lak; vymalovat

paint

61

malování; natírání

painting

62

palác; luxusní dům

palace

63

padák

parachute

64

Paříž

Paris

65

příčestí

participle

66

částice; kousek

particle

67

konkrétní; mimořádný

particular

68

pasivní; trpný

passive

69

minulost; minulý

past

70

pacient; trpělivý

patient

71

vzor; model

pattern

72

zaplatit; splatit; vrátit (peníze)

pay back (money)

73

klidný; útulný

peaceful

74

na; za; podle

per

75

vůně; parfém

perfume

76

možná; snad

perhaps

77

doba; období

period

78

Persie

Persia

79

domácí mazlíček

pet

80

fotografie

photograph

81

frázové sloveso

phrasal (verb)

82

piáno; klavír

piano

83

hromada; spousta

pile

84

pilíř; sloupek

pillar

85

růžový

pink

86

roura; trubka; dýmka

pipe

87

piraňa

piranha

88

planeta; oběžnice

planet

89

rostlina; zasadit

plant

90

talíř; tác

plate

91

hráč

player

92

spokojený; potěšený

pleased

93

potěšení; radost

pleasure

94

spiknutí; plán; políčko; zakreslit

plot

95

kapsa; ohnisko

pocket

96

policie; policejní

police

97

policista

policeman

98

slušný; zdvořilý

polite

99

politik

politician

100

znečištěný

polluted

101

znečištění; exhalace

pollution

102

louže; plavecký bazén; rybník; kulečník

pool

103

kladný; souhlasný; jasný

positive

104

majetnický; žárlivý

possessive

105

snad; přijatelný

possibly

106

síla; výkon; vliv

power

107

užitečný; funkční; uskutečnitelný

practical

108

předpovídat; věštit

predict

109

předpověď; věštba

prediction

110

mít raději

prefer

111

předpona

prefix

112

chystat; vařit; ustlat

prepare

113

předložka

preposition

114

hlasatel; moderátor

presenter

115

zamezit; předejít

prevent

116

zabránění

prevention

117

předseda

prime minister

118

soukromý; tajný

private

119

výrobek; výsledek

product

120

odborný; profesionální

professional

121

profil; obrys

profile

122

postup; povýšení; reklama

promotion

123

rychlý; dochvilný; náznak

prompt

124

zájmeno

pronoun

125

vyslovovat; prohlásit

pronounce

126

vhodný; pravý; přijatelný

proper

127

demonstrant; protestující

protester

128

pyšný; nadutý

proud

129

uveřejnit; publikovat

publish

130

táhnout

pull

131

účel; cíl; záměr

purpose

132

trpět bez nářků

put up with

133

kvalifikovaný; diplomovaný

qualified

134

kvantifikátor

quantifier

135

množství; počet

quantity

136

čtvrtfinále

quarter-final

137

královna; dáma

queen

138

fronta; stát ve frontě

queue

139

deštný prales

rainforest

140

zvednout; zvýšit

raise

141

žiletka; břitva

razor

142

čtenář

reader

143

připraven

ready

144

skutečný; pravý; fakt

real

145

skutečnost

reality

146

skutečný život

real-life

147

dostat; utrpět

receive

148

nedávno

recently

149

přivítání; recepce; příjem

reception

150

recept; předpis

recipe

151

poznat; uznat

recognise

152

doporučit; poradit

recommend

153

pokořit rekord

record-breaking

154

nahrávka; záznam

recording

155

odmítnout; zamítnout

refuse

156

pravidelný; stálý

regular

157

příbuzný; poměrný

relative

158

uvolnit se; uklidnit; zmírnit

relaxed

159

propuštění; vypouštění; zproštění

release

160

dálkové ovládání

remote (control)

161

přestěhovat se; odstranit; odklidit

remove

162

opakování; repríza

repeat

163

hlášení; stěžovat si; ohlásit

report

164

zpravodaj; dopisovatel

reporter

165

požadavek; žádost; požádat

request

166

záchrana; pomoc

rescue

167

průzkum; bádání

research

168

vědecký pracovník

researcher

169

reservace; objednávka

reservation

170

chladný; odměřený; zamluvený

reserved

171

usedlík; místní obyvatel; host

resident

172

reagovat; odpovědět

respond

173

odpověď

response

174

odpočinek; klid; podpěra

rest

175

výsledek

result

176

odejít do penze

retire

177

recenze; kritika; revize

review

178

točit se

revolve

179

rytmus

rhythm

180

jezdectví

riding

181

prsten; kruh; zvonění

ring

182

řeka Amazonka

River Amazon

183

řeka Temže

River Thames

184

lupič; zloděj

robber

185

krádež; loupež

robbery

186

robot

robot

187

robotika

robotics

188

rokenrol

rock (music/band)

189

raketa; raketová střela

rocket

190

hraní role

role-play

191

role; kotouč; rohlík; houska

roll

192

Říman; římský

Roman

193

romantika; romance; rytířský román

romance

194

romantický; milovnický

romantic

195

Řím

Rome

196

střecha

roof

197

růže; růžový

rose

198

okolo

round

199

řada; veslovat; kravál

row

200

královský

royal