Level4 Biz 1 Flashcards Preview

MR MAYER > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q

)hodnocení (toho, jak dobře člověk vykonává práci

A

appraisal

2
Q

systém prémií, odměn

A

bonus scheme

3
Q

účetnictví

A

book-keeping

4
Q

počítačově gramotný, znalý základů práce na počítači

A

computer literate

5
Q

základní

A

core

6
Q

speciálně vytvořený pro daný účel, věnovaný něčemu

A

dedicated

7
Q

akademická hodnost, akademický titul

A

degree

8
Q

firma, společnost

A

firm

9
Q

velmi dobrý/výborný začátek

A

flying start

10
Q

cíl

A

goal

11
Q

absolvent vysoké školy

A

graduate

12
Q

praktický (ne teoretický)

A

hands-on

13
Q

schopný, úspěšný a ctižádostivý člověk (který to patrně daleko dotáhne)

A

high flier

14
Q

firemní, interní

A

in-house

15
Q

klíčový, hlavní, velmi důležitý

A

key

16
Q

splnit cíle, které si člověk stanoví na začátku studia či kurzu

A

learning goals: meet the learning goals

17
Q

s ručením omezeným

A

limited

18
Q

monitorovat; pozorně sledovat a zaznamenávat

A

monitor

19
Q

školení/kurzy/výcvik v rámci zaměstnání

A

on-the-job training

20
Q

člověk nalézající se ve firemní hierarchii stejně vysoko, kolega

A

peer

21
Q

smlouva na dobu neurčitou

A

permanent contract

22
Q

slibný

A

promising

23
Q

povýšit

A

promote

24
Q

člověk nově přijatý do firmy

A

recruit

25
Q

plat

A

salary

26
Q

dovednost

A

skill

27
Q

profesní růst zaměstnanců

A

staff development

28
Q

studijní volno

A

study leave

29
Q

“šitý”/připravený na míru

A

tailor-made

30
Q

“rekordní listina”, výkon v oboru, souhrn všech úspěchů a neúspěchů firmy či jednotlivce

A

track record

31
Q

pracovní zatížení/úkoly/úvazek

A

workload

32
Q

účetnictví

A

accounting

33
Q

oddělení

A

areas

34
Q

provádět audit, kontrolovat účetnictví

A

audit

35
Q

“dítě” - projekt nebo práce, které někdo věnuje značnou péči, protože je to jeho nápad

A

baby: your own baby

36
Q

správní rada

A

board of directors

37
Q

kandidát, uchazeč o zaměstnání

A

candidate

38
Q

pokladní

A

cashier

39
Q

zkratka pro Chief Executive Officer - viz níže

A

CEO

40
Q

náročný, ale zároveň lákavý

A

challenging

41
Q

pokladna (např. v samoobsluze)

A

checkout

42
Q

hlavní výkonný ředitel (odpovídající za řádný chod a celkovou prosperitu firmy), prezident firmy, generální ředitel

A

Chief Executive Officer

43
Q

vedoucí pracovník zodpovědný ve firmě za počítače a informační systémy, vedoucí oddělení informačních technologií

A

Chief Information Officer

44
Q

zkratka pro Chief Information Officer - viz výše

A

CIO

45
Q

vztahy se zákazníky, úsilí budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky

A

customer relations

46
Q

služby zákazníkům

A

customer service

47
Q

konečný termín, lhůta

A

deadline

48
Q

vedoucí finančního oddělení

A

Finance Manager

49
Q

finanční rok

A

financial year

50
Q

propustit ze zaměstnání, dát výpověď

A

fire

51
Q

předpovídat, dělat prognózy

A

forecast

52
Q

přinášející uspokojení, naplňující

A

fulfilling

53
Q

dokončení studia na vysoké škole, promoce

A

graduation

54
Q

zkratka pro Human Resources Manager - viz níže

A

HRM

55
Q

vedoucí personálního oddělení/oddělení lidských zdrojů

A

Human Resources Manager

56
Q

konference či jiná slavnostní akce, při níž firma děkuje zákazníkům a odměňuje zaměstnance

A

incentive event

57
Q

osoba účastnící se přijímacího pohovoru, interviewovaný

A

interviewee

58
Q

zkratka pro “informační technologie”

A

IT

59
Q

uvést na trh

A

launch

60
Q

životní styl

A

lifestyle

61
Q

provozní účetnictví

A

management accounting

62
Q

vrchní ředitel, vedoucí ředitel, generální ředitel - synonymum k Chief Executive Officer

A

Managing Director

63
Q

marketingový poradce

A

Marketing Consultant

64
Q

zkratka pro Personal Assistant

A

PA

65
Q

práce na částečný úvazek

A

part-time job

66
Q

to, jak si člověk či firma vede; výkon, plnění

A

performance

67
Q

osobní asistent/ka, sekretářka

A

Personal Assistant

68
Q

pracovník pro styk s veřejností, tiskový mluvčí (zkratka z Public Relations Officer)

A

PRO

69
Q

zkratka pro “Research and Development” - viz níže

A

R&D

70
Q

nábor pracovních sil, přijímání pracovníků

A

recruitment

71
Q

vystřídání; střídač, vystřídač

A

relief

72
Q

mně podřízený

A

reporting to me

73
Q

výzkum a vývoj

A

Research and Development

74
Q

role, úloha, funkce

A

role

75
Q

běžná/každodenní korespondence

A

routine correspondence

76
Q

vlastnost výrobku/služby, která přispívá k jeho prodeji/jejímu využití; “plus”, bod k dobru

A

selling point

77
Q

ten, který umí dobře mluvit a přesvědčovat; vemlouvavý

A

smooth-talking

78
Q

kontrolor, inspektor, supervizor

A

supervisor

79
Q

cíl, cílový plán

A

target

80
Q

mít radost/potěšení z něčeho, líbit se, užívat si

A

thrive on

81
Q

pokladní, pokladník (v organizaci)

A

treasurer

82
Q

vize, plán

A

vision

83
Q

pokud jde o práci

A

workwise

84
Q

vzděláním absolvované školy a získané tituly

A

academic background

85
Q

zdravý/”selský” rozum

A

common sense

86
Q

spotřebitelský výrobek, spotřební zboží

A

consumer product

87
Q

životopis

A

CV

88
Q

odhalený

A

found out

89
Q

úplný, se vším všudy

A

full-on

90
Q

koncert, představení

A

gig

91
Q

pustit se do něčeho, začít s něčím

A

go about

92
Q

jít rovnou do koše

A

go straight in the bin

93
Q

inovace, novinka

A

innovation

94
Q

uspokojení z práce

A

job satisfaction

95
Q

stánek, kiosek

A

kiosk

96
Q

distribuce prostřednictvím internetu

A

online distribution

97
Q

výhoda navíc k platu (např. firemní automobil)

A

perk

98
Q

povýšení (v zaměstnání)

A

promotion

99
Q

vnímavý

A

receptive

100
Q

osoba, která může o někom podat reference; garant, ručitel

A

referee

101
Q

odrážet, vyjadřovat, ukazovat

A

reflect

102
Q

uvedení na trh

A

release

103
Q

prostor, příležitosti

A

scope

104
Q

pozemní pošta, pomalá/”šnečí” pošta

A

snail mail

105
Q

moudrá rada(y)

A

words of wisdom

106
Q

najít určité údaje/informace v počítači

A

bring up details

107
Q

nesmírně důležitý

A

critical

108
Q

nalézt informace o nějakém člověku ve svém počítači

A

details: bring up your details

109
Q

hodně

A

great deal

110
Q

(hovor.) nezavěšovat, počkat u telefonu

A

hang on

111
Q

adresát/příjemce vzkazu

A

intended recipient

112
Q

nechat někoho čekat u telefonu

A

put someone on hold

113
Q

viz “bring up your details”

A

screen: get it up on the screen

114
Q

aktualizovat

A

update

115
Q

volné pracovní místo

A

vacancy

116
Q

povědomí o určité značce výrobků

A

brand awareness

117
Q

proces vymýšlení/vytváření značek výrobků

A

branding

118
Q

propagační brožura/katalog

A

brochure

119
Q

těžit z něčeho

A

capitalise on

120
Q

ústřední část/prvek

A

centrepiece

121
Q

schopnost začít romantický vztah

A

dating skills

122
Q

adresné rozesílání propagačních materiálů potenciálním zákazníkům

A

direct mail

123
Q

nevýhoda

A

drawback

124
Q

vymyslet

A

dream up

125
Q

podstata

A

essence

126
Q

neformální diskusní skupina pro marketingový výzkum

A

focus group

127
Q

dárek

A

gift

128
Q

návštěva určitých internetových stránek

A

hit

129
Q

přehnaným/bombastickým způsobem propagovat

A

hype

130
Q

leták

A

leaflet

131
Q

začít pracovat na počítači, přihlásit se (na začátku práce s počítačem), připojit se na internet/internetové stránky

A

log on

132
Q

logo

A

logo

133
Q

loterie

A

lottery

134
Q

podíl na trhu

A

market share

135
Q

reklamy/propagace na internetu

A

online publicity

136
Q

provozní náklady, režijní náklady, režie

A

overheads

137
Q

zaplatit vyšší cenu

A

pay a premium

138
Q

marketingová taktika, marketingový trik/tah

A

ploy

139
Q

takový způsob vystavení výrobku v obchodě, který láká zákazníky ke koupi

A

point-of-sales display

140
Q

připevnit na zeď, vylepit

A

post

141
Q

marže

A

profit margin

142
Q

reklamní/propagační aktivity

A

promotional activities

143
Q

koupě

A

purchase

144
Q

uznání, ocenění, chvála

A

recognition

145
Q

znovu vymýšlet, měnit vzhled/povahu něčeho

A

reinvent

146
Q

maloobchodní; jako sloveso prodávat zákazníkům v obchodech

A

retail

147
Q

vzorek

A

sample

148
Q

slogan

A

slogan

149
Q

sponzorování, sponzoring

A

sponsorship

150
Q

změnit

A

switch

151
Q

cílová skupina potenciálních zákazníků

A

target audience

152
Q

úkol, práce

A

task

153
Q

internetové stránky

A

website

154
Q

hotovostní tok

A

cashflow

155
Q

prostor, kde mohou lidé relaxovat (doslova “vychladnout”)

A

chill-out zone

156
Q

spoluzakladatel

A

co-founder

157
Q

kontakty (lidé na vysokých postech, kteří mohou pomoci informacemi; známosti, které mohou pomoct v práci)

A

contacts

158
Q

stálí zákazníci

A

customer base

159
Q

vyrobený na objednávku/zakázku

A

customised

160
Q

dobrý, slušný

A

decent

161
Q

zkrácená podoba slova “delicatessen” = lahůdkářství, lahůdky (obchod)

A

deli

162
Q

podnikatelské schopnosti/dovednosti (schopnosti potřebné k tomu, aby mohl člověk začít podnikat)

A

entrepreneurial skills

163
Q

založit

A

found

164
Q

zkratka pro noviny Financial Times

A

FT

165
Q

mezera/skulina na trhu

A

gap in the market

166
Q

obecný

A

generic

167
Q

udržovat v chodu/v pohybu

A

keep momentum

168
Q

firemní název/symbol

A

label

169
Q

nová řada (výrobků)

A

line: new line

170
Q

výrobek pro omezený okruh zákazníků

A

niche product

171
Q

na trh, na trhu

A

on the market

172
Q

“na cestě” - ustavičné přesouvání se z místa na místo

A

on the road

173
Q

vybrat si

A

opt for

174
Q

předčít co do prodeje jiné výrobky

A

outsell

175
Q

zabalený

A

packaged

176
Q

osobní kontakt (např. se zákazníky)

A

personal touch

177
Q

zaměřit se

A

pitch

178
Q

velký hráč (na trhu)

A

player: big player

179
Q

cenově nedostupný

A

prohibitive

180
Q

plánovaný

A

projected

181
Q

sáček

A

sachet

182
Q

zajistit prostory (pro podnikání)

A

secure a site

183
Q

prudce stoupat

A

soar

184
Q

sponzorovat

A

sponsor

185
Q

stánek

A

stand

186
Q

malá začínající firma

A

start-up

187
Q

rozruch

A

stir

188
Q

dodavatelský řetězec

A

supply chain

189
Q

dobře se uchytit na trhu, získat si oblibu

A

take off

190
Q

tržba

A

takings

191
Q

obrat

A

turnover

192
Q

drahý, kvalitní a luxusní

A

upmarket

193
Q

ústní reklama (spokojení zákazníci, kteří informují o výrobku jiné lidi)

A

word of mouth

194
Q

článek

A

write-up

195
Q

rozpočet

A

budget

196
Q

dodat

A

deliver

197
Q

výhoda

A

edge

198
Q

vyřizování požadavků/objednávek v pořadí, v jakém docházejí - podle hesla “kdo dříve přijde, ten dřív mele”

A

first-come-first-serve

199
Q

konkurenceschopný

A

keen

200
Q

komunikovat, být ve styku

A

liaise