Level2 C-G Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200)
Loading flashcards...
31

vyškrtnout; vymazat

delete

32

(be d. at/with sth) mít radost (z čeho), být potěšen (čím)

delighted

33

náročný

demanding

34

demonstrace; předvedení, ukázka; důkaz

demonstration

35

nehledě na (co), navzdory (čemu)

despite (prep)

36

zničit; utratit (zvíře); zmařit (naděje)

destroy

37

oddělený; na samotě stojící; nezaujatý (člověk)

detached

38

detektiv

detective

39

rozhodný, odhodlaný

determined

40

diagram, graf, schéma

diagram

41

diamant; kosočtverec (tvar); baseballové hřiště

diamond

42

průjem

diarrhoea

43

strava, výživa

diet

44

potíž, nesnáz; obtížnost

difficulty

45

strávit (jídlo); vstřebat (informace)

digest

46

zažívací ústrojí

digestive (system)

47

jídelna (místnost)

dining room

48

špína; bláto

dirt

49

nevýhoda

disadvantage

50

zmizet; ztratit se; vymizet (zvyk)

disappear

51

zklamat

disappoint

52

zklamaný

disappointed

53

rozčarující; udělat zklamaným

disappointing

54

zklamání

disappointment

55

katastrofa, pohroma; neštěstí (let., žel.)

disaster

56

mísa; chod (při jídle); pokrm

dish

57

myčka nádobí

dishwasher

58

disk

disk

59

neloajální

disloyal

60

dezorganizovaný

disorganized