Level2 C-G Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200)
Loading flashcards...
61

nepodobný, rozdílný, odlišný

dissimilar

62

odlišný, rozdílný, nestejný; zřetelný

distinct

63

dělit; rozdělit

divide

64

rozdělit

divide something up

65

dokument, listina, doklad

document

66

stahování (z internetu), přijímat

download

67

zdřímnout si

doze off

68

dramatický; divadelní

dramatic

69

zásuvka, šuplík

drawer

70

připínáček

drawing pin

71

sen; přání; zdát se; snít

dream

72

šatna

dressing room

73

lék; droga

drug

74

nevýrazný, matný (barva); mdlý (víno); pochmurný (počasí); nudný (událost)

dull

75

prachovka

duster

76

nizozemský, holandský

Dutch

77

obarvený (vlasy)

dyed (hair)

78

tampón do uší

ear plug

79

ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle)

economy class

80

účinný; skutečný; platný

effective

81

baklažán, lilek jedlý

eggplant

82

egyptský

Egyptian

83

loket; koleno (trubky)

elbow

84

elektrický (přístroj,energie); elektrotechnický (průmysl)

electrical

85

elektřina; dodávka elektřiny

electricity

86

slon

elephant

87

uvést do rozpaků

embarrass

88

mimořádná situace; případ nouze

emergency

89

zdůraznit

emphasize

90

říše, impérium

empire