Level2 C-G Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200)
Loading flashcards...
91

zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas)

employ

92

příjemný, radostný

enjoyable

93

potěšení, požitek; užívání (práv)

enjoyment

94

koupelna přímo spojená s ložnicí

en-suite

95

bavit; hostit; vzít v úvahu

entertain

96

zábavný

entertaining

97

nadšený, zanícený

enthusiastic

98

celý

entire

99

týkající se životního prostředí; ekologický

environmental

100

realitní agent

estate agent

101

odhadnout

estimate

102

důkaz; svědectví; náznak

evidence

103

omluva; výmluva

excuse

104

vyčerpaný, vysílený

exhausted

105

vyčerpávající, úmorný

exhausting

106

výstava; ukázka

exhibition

107

zkušený

experienced

108

vyjádřit (názor); vyjádřit se

express

109

prodloužení; protažení; přístavba; prodlužovací šňůra

extension

110

nejzazší, mezní (bod); krajní (případ); extrémní (zima); radikální (názor)

extreme

111

kontakt očima

eye contact

112

obočí

eyebrow

113

pohádkový; neuvěřitelný

fabulous

114

úprava vzhledu (obličeje, budovy, …)

facelift

115

čelní

facing

116

spravedlivě; dost, docela

fairly

117

nepravý, falešný, padělaný

fake

118

pád; srážky; pokles

fall

119

usnout

fall asleep

120

fanoušek; vějíř, větrák

fan