Level2 C-G Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200)
Loading flashcards...
121

často kladené otázky

FAQs (=Frequently Asked Questions)

122

zemědělská usedlost; hospodářské stavení

farmhouse

123

zemědělství

farming

124

okouzlený, uchvácený

fascinated

125

postit se

fast (=go without food)

126

půst

fast (=period without food)

127

tvrdě spící

fast asleep

128

přízeň, náklonnost; laskavost, služba

favour

129

obava, strach

fear

130

cítit se na (být schopen/připraven na)

feel up to

131

úrodnost, plodnost

fertility

132

ten, který chodí na festivaly

festival-goer

133

horečka

fever

134

beletristický, románový; neskutečný, fiktivní

fictional

135

číslice, číslo; částka, suma; obrázek, ilustrace; obrazec; postava

figure

136

šanon, pořadač; soubor; pilník

file

137

špinavý, zamazaný; sprostý; hnusný (počasí)

filthy

138

finance,peněžní prostředky

finances

139

finanční, peněžní

financial

140

zjisti; odhalit, prohlédnout

find out

141

prst

finger

142

hasič

firefighter

143

podnik, firma

firm

144

prvotřídní, vynikající; expresní (pošta); první třída (jízdenka)

first class

145

úplně poprvé

first-ever

146

zařízená kuchyně (kuchyně již vybavená)

fitted kitchen

147

stanovit, určit; zařídit; opravit; zmanipulovat

fix

148

část nábytku k samostatnému složení

flatpack

149

zaplavený

flooded

150

květovaný (vzor); květnatý (mluva)

flowery