Level2 C-G Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200)
Loading flashcards...
181

zevšeobecňování, generalizování

generalization

182

generace; výroba (el, energie)

generation

183

vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách

get around

184

vrátit se; získat zpět

get back

185

dostat se do styku, mít spojení s (být ve styku s)

get in touch (with)

186

jít někomu na nervy

get on (someone’s) nerves

187

překonat (problém, nemoc)

get over

188

zbavit se čeho

get rid of

189

kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace

gig

190

darovat; prozradit; odhalit

give something away

191

okouzlující, překrásný

glamorous

192

celosvětový

global

193

globální oteplování

global warming

194

projít (knihu); projít, podstoupit

go through

195

jít nahoru

go up (=increase)

196

úžasný, skvělý, překrásný

gorgeous

197

(zvolání k vyjádření překvapení či silných emocí) Sakra! Hrome!

gosh! (excl)

198

praktický lékař

GP (=General Practitioner/doctor)

199

systém GPS, systém globální navigace

GPS (=Global Positioning System)

200

"stupňující" přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno

gradable