Level3 A-C Flashcards Preview

Jason > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199):
1

ceny akademie

Academy Awards

2

přízvuky

accents

3

přístupný, dosažitelný

accessible

4

účty

accounts

5

přesný

accurate

6

obvinit

accuse

7

osvobodit, zprostit viny

acquit

8

aktivista

activist

9

skutečný

actual

10

reklama

ad

11

adaptace, přepracování

adaptation

12

návykový

addictive

13

vstup, vstupné

admission

14

připustit, uznat

admit

15

zbožňovat, uctívat

adore

16

pokroky

advancements

17

voda po holení

aftershave

18

věkové rozpětí, věková skupina

age range

19

agentury

agencies

20

mířit, cílit na - aim at, usilovat, snažit se

aim

21

letecká základna

air base

22

průduchy

air holes

23

letecká společnost

airlines

24

alchymista

alchemist

25

mimozemšťané

aliens

26

slitina

alloy

27

přešít

alter

28

alternativa, jiná možnost

alternative

29

ztráta paměti

amnesia

30

mezi (více než dvěma)

among

31

zábava

amusement

32

starověký

ancient

33

oznámit, ohlásit

announce

34

proti jaderné (eneregii)

anti-nuclear

35

anti-virus

anti-virus

36

kromě

apart from

37

omluvit se

apologise

38

vypadat, jevit se

appear

39

telskat

applaud

40

přístroje, spotřebiče

appliances

41

ucházet se, žádat

apply

42

ocenit

appreciate

43

blížit se k

approach

44

vhodný, patřičný

appropriate

45

schválit

approve

46

aprílový žertík, oběť aprílového žertíku

April Fool

47

1. duben - apríl

April Fool's day

48

přípravy

arrangements

49

zatknout

arrest

50

žhářství

arson

51

slovesný vid

aspects

52

atentát

assassination

53

předpokládat

assume

54

ujistit

assure

55

astrologie

astrology

56

pokus

attempt

57

vlastní životopis

autobiography

58

očekávat, čekat na

await

59

udělit (cenu)

award

60

ocenění, cena

award

61

uvědomovat si co, být si čeho vědom

aware

62

pozadí, hudební kulisa

background

63

podpora

backing

64

ve špatné náladě

bad-tempered

65

tančení

ballroom dancing

66

zakázat

ban

67

baterie

batteries

68

je pravděpodobné, že

be bound to

69

strašně se bát

be scared stiff

70

medvědi

bears

71

včela

bee

72

začátečníci

beginners

73

bytosti

beings

74

drahý, milovaný

beloved

75

úspěšné knihy

best-sellers

76

vsadit se

bet

77

dát si pozor

beware

78

s velmi vysokými náklady

big-budget

79

domýšlivý, namyšlený

big-headed

80

dvojjazyčný, osoba mluvící dvěma jazyky

bilingual

81

životopis

biography

82

zonální ekosystém, biom

Biome

83

vydírání, vyděračství

blackmail

84

obviňovat, svádět (vinu na)

blame

85

blog

blog

86

krvavý

bloody

87

vnitřní hodiny

body clock

88

bojler

boiler

89

"indický Hollywood"

Bollywood

90

vzkvétat, rozvíjet se, zažívat rozmach

boom

91

botanický

botanical

92

botanik

botanist

93

závorky

brackets

94

úplně

brand

95

živitel rodiny

breadwinner

96

překonat počáteční obtíže, začít rozhovor

break the ice

97

selhání

breakdown

98

úchvatný, úžasný

breathtaking

99

chovat

breed

100

korupce, podplácení

bribery

101

britská tajná služba

British Secret Service

102

vysílat

broadcast

103

brouzdat, prohlížet

browse

104

rozpočet

budget

105

otravovat, jít na nervy

bugs

106

cibulka (rostliny)

bulbs

107

přehled zpráv

bulletin

108

vloupat se do čeho, vyloupit

burgle

109

pohřbít, být pohřben

bury

110

keř

bush

111

počítat

calculate

112

kalkulačka

calculator

113

výpočet proměnných

calculus

114

keřkalendář, diář

calendar

115

call centrum

call centres

116

kampaň

campaign

117

bojovník

campaigner

118

univerzitní areál

campus

119

schopný

capable

120

kapitalismus

capitalism

121

kapitalistický

capitalist

122

případ

case

123

obsazení

cast

124

zapsat do seznamu, katalogizovat

catalogue

125

známé osobnosti

celebrities

126

slavnost, obřad

ceremony

127

jistota, určitost

certainty

128

židle

chairs

129

vyzvat

challenge

130

chaos

chaos

131

obviněný z čeho

charge

132

honit, pronásledovat

chase

133

chatroom

chatroom

134

podvádět

cheat

135

vypnout, odpočívat

chill out

136

sušenky s kousky čokolády

chocolate chip cookies

137

vyhodit

chuck out

138

občané

citizens

139

citrusové plody, citrusy

citrus fruit

140

tvrdit

claim

141

botička, dostat botičku

clamp

142

objasnit, vasvětlit

clarify

143

klasické dílo

classic

144

věta

clauses

145

drápy

claws

146

ti, kteří se snaží rozluštit šifru/kód

code breakers

147

hodně sbírané

collectable

148

hovorový

colloquial

149

zkombinovat, spojit

combine

150

komik, vtipálek

comedians

151

komentovat, dělat poznámky

comment

152

spáchat

commit

153

komunikovat

communicate

154

hovorný, sdílný

communicative

155

společenství, obec, veřejnost

community

156

dojíždějící

commuters

157

soutěžit

compete

158

stěžovat si

complain

159

složitý, komplexní

complex

160

rozsáhlý, detailní

comprehensive

161

povinný, nezbytný

compulsory

162

počítačem vytvořené

computer-generated

163

ukrýt

conceal

164

závěr

conclusion

165

chování

conduct

166

konfety

confetti

167

ověřit, potvrdit

confirm

168

ochrana přírody

conservation

169

považovat

consider

170

značně, podstatně

considerably

171

spotřebovat

consume

172

zaměření na spotřebu, vlastnění věcí

consumerism

173

stáhnout

contract

174

stažení, zkrácené formy

contractions

175

odporovat, protiřečit, popírat

contradict

176

kontrast, protiklad

contrast

177

problematický, ožehavý, diskutabilní

controversial

178

vhodný, pohodlný

convenient

179

proměnit, přestavět

convert

180

přesvědčení

conviction

181

přesvědčit

convince

182

velká společnost

corporation

183

korespondence

correspondence

184

psychologické poradenství

counselling

185

nespočetný

countless

186

převrat

coup

187

poslíček, kurýr

courier

188

výpis z kreditní karty

credit card statement

189

odhad schopnosti splácet dluhy

credit rating

190

posádka

crew

191

zločinci

criminals

192

krčit se

cringe

193

krize

crisis

194

kritik

critic

195

kritický

critical

196

kritizovat

criticise

197

kritika

criticism

198

kritici

critics

199

rozbít, rozdrtit, zničit

crush