Level2 A-C Flashcards Preview

Jason > Level2 A-C > Flashcards

Flashcards in Level2 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
1

břemeno, náklad; nosnost, kapacita

a load of

2

přístup

access

3

náhodně, náhodou; neúmyslně

accidentally

4

ubytování

accommodation

5

podle

according (to)

6

dosáhnout, docílit

achieve

7

adaptér; rozdvojka

adapter

8

závislý

addicted

9

výhoda; prospěch; přednost

advantage

10

dobrodruh

adventurer

11

dobrodružný; podnikavý

adventurous

12

reklama, inzerce; reklamní služby

advertising

13

radit, doporučit

advise

14

ovlivnit;postihnout; týkat se; dojmout, zapůsobit

affect

15

dovolit si; poskytovat

afford

16

dohoda, domluva; smlouva; souhlas

agreement

17

vpředu; dopředu

ahead (adj,adv)

18

cíl; snaha; zamíření

aim

19

osvěžovač vzduchu

air freshener

20

bdělý, ostražitý; vědomý si

alert

21

alergický

allergic

22

alergie

allergy

23

připustit, uznat; dovolit, povolit

allow

24

dovolený, přípustný

allowed

25

téměř, skoro

almost

26

aloe vera

aloe vera

27

Alpy

Alps

28

ačkoliv

although

29

udivený

amazed

30

báječně; překvapivě

amazingly