Level3 P-S Flashcards Preview

Jason > Level3 P-S > Flashcards

Flashcards in Level3 P-S Deck (199)
Loading flashcards...
1

pyl

pollen

2

zastavit se (někde)

pop into

3

zalidněný, obydlený

populated

4

pórovitý, porézní

porous

5

portýr, nocič

porter

6

pózovat

pose

7

postoj (názor na věc)

position

8

majetek, vůastnictví

possessions

9

absolvent univerzity

postgraduate

10

odložit

postpone

11

keramika

pottery

12

hrnout se

pour in

13

recese, vtípky

practical jokes

14

vzácný, cenný

precious

15

přesný

precise

16

předvídat, předpovídat

predict

17

předvídatelný

predictable

18

přednostně

preferably

19

prezentace

presentation

20

předešlý

previous

21

princip

principle

22

přednosti, priority

priorities

23

upřednostnit

prioritise

24

(vysoce) oceněný

prized

25

váhat, okolkovat, být nerozhodný

procrastinate

26

výroba

production

27

výrobky

products

28

profesionálně

professionally

29

zisk, mít zisk, profitovat

profit

30

podporující lovení

pro-hunting