Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200)
Loading flashcards...
61

dychtivě

eagerly

62

orel

eagle

63

jídelní návyky

eating habits

64

ekologický

ecological

65

výnosný

economic

66

výchovný, naučný

educational

67

vliv

effect

68

efektivně

efficiently

69

úsilí, smaha

effort

70

elektronický

electronic

71

rozpaky

embarrassment

72

vynořit se, vyjít z

emerge

73

vládce, císař

emperor

74

důraz

emphasis

75

setkání

encounter

76

povzbudit, nabádat

encourage

77

encyklopedie

encyclopaedia

78

vést rozhovor

engage in conversation

79

inženýr, technik, projektant

engineers

80

nadšení

enthusiasm

81

závidět

envy

82

stejně

equally

83

rovnice

equations

84

rovnocenný

equivalent

85

rozežrat, rozleptat, způsobit erozi

erode

86

velmi důležitý, nezbytný

essential

87

etický, morální

ethical

88

pravidla chování

etiquette

89

nakonec

eventually

90

každonenní, bežný život

everyday life