Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200)
Loading flashcards...
91

přehánět, zveličovat

exaggerate

92

zkoušková místnost, hala

exam hall

93

vyměnit

exchange

94

manažer

executive

95

rozveselený, rozjařený

exhilarated

96

existovat

exist

97

existence,

existence

98

rozšířit, rozpínat se

expand

99

zážitky

experiences

100

vzvážet

export

101

vyjádření

expressions

102

vytáhnout

extract

103

pasáž, výňatek

extract

104

bývalý víceprezident

ex-vice president

105

možnosti

facilities

106

faktor, činitel

factor

107

padat, spadnout

fall

108

známý

familiar

109

jízdné

fare

110

za vlasy přitažený

far-fetched

111

rychlé občerstvení

fast-food

112

rychlý

fast-moving

113

osud

fate

114

hostina, oslava

feast

115

peří

feathers

116

být nevolno, cítit se špatně

feel sick

117

poplatky, školné

fees

118

spolu-

fellow

119

ženský

feminine

120

beletrie

fiction