Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200)
Loading flashcards...
121

vymyšlený, fiktivní

fictitious

122

číslo, počet

figure

123

systém archivování

filing system

124

předpremiéry

film previews

125

prchnout, utéci

flee

126

projet si, prolistovat

flick through

127

plynulost

fluency

128

diskusní skupina

focus group

129

mít něco velmi rád

fond

130

stopa, šlépěj

footprint

131

nutit, donutit

force

132

tvary

forms

133

jmění, bohatství

fortune

134

věštění

fortune-telling

135

veřejná diskuse

forum

136

velice starý, zkamenělina

fossil

137

vůně

fragrance

138

pracovník na volné noze, nezávislý

freelance

139

právě připravený, čerstvý

freshly-prepared

140

dospělý

fully-grown

141

funkce

function

142

podstatný

fundamental

143

nejlegračnější

funniest

144

kožešina, srst

fur

145

další vzdělívání

further education

146

galerie

galleries

147

zkouška ukončující střední školu v Británii

GCSEs

148

generace

generations

149

geneticky upravený

genetically engineered

150

žánr

genre