Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200)
Loading flashcards...
151

zeměpis

geography

152

hledači, lovci duchů

ghost-hunters

153

hledání duchů

ghost-hunting

154

zkrachovat

go bankrupt

155

zboží

goods

156

pomlouvat, drbat

gossip

157

guvernér

governor

158

make the grade - dokázat to

grade

159

promovat, absolvovat

graduate

160

absolvent univerzity

graduate

161

grafity

graffiti

162

šeptanda, šuškanda

grapevine

163

graf

graph

164

velmi, velice, značně

greatly

165

skleník

greenhouse

166

poutavý

gripping

167

směrnice, pokyny

guidelines

168

vina

guilt

169

hrstka

handful

170

zacházet s, řešit

handle

171

zavěsit

hang up

172

vázané knihy

hard backs

173

uvařený na tvrdo

hard-boiled

174

těžce vydělaný

hard-earned

175

sklizeň, úroda

harvest

176

nepříjemnosti, potíže, útrapy cestování

hassle

177

strašit

haunt

178

strašidelný

haunted

179

odjet, odjíždět

head off

180

zahřát,vytápět

heat