Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200)
Loading flashcards...
181

plot

hedge

182

bylina

herb

183

hrdinka

heroine

184

schovat

hide

185

dobře palcené (zaměstnání)

high-powered

186

hindština, jazyk používaný v Indii

Hindi

187

jazyk vzniklý kombinací angličtiny a hindštiny

Hinglish

188

historický

historical

189

žert, podvod, falešná zpráva

hoax

190

horoskopy

horoscopes

191

rukojmí

hostages

192

domácnost, domácí

household

193

ženy v domácnosti

housewives

194

humor

humour

195

lovit

hunt

196

chaty, chytrče

huts

197

zneužití identity (po odcizení dokladů)

identity theft

198

ignorovat, nevšímat si

ignore

199

ponoření, pohroužení do čeho

immersion

200

dovážet

import