Level3 I-P Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (200)
Loading flashcards...
31

zahrnovat, jít o

involve

32

izolovaný

isolated

33

problémy, otázky

issues

34

věci, předměty

items

35

žárlivý, závistivý

jealous

36

šperky, drahokamy

jewels

37

soudce

judge (n)

38

mladší, podřízený

junior

39

spam

junk mail

40

porota

jury

41

omluvitelný, ospravedllnitelný

justifiable

42

ošetřovatel, majitel

keepers

43

zabít

kill

44

omráčit, vyřadit

knock out

45

druh ryby

koi

46

etikety, nálepky

labels

47

práce

labour

48

klidný

laid-back

49

pevná linka

landline

50

statkář

landowner

51

uvést, spustit

launch

52

trávník

lawn

53

setkání klienta s právníkem

lawyer-client meeting

54

klást, snášet vejce

lay

55

olovo

lead

56

vést

lead

57

směřovat k, vést k

lead up to

58

leták

leaflet

59

kapat

leak

60

listy

leaves