Level3 I-P Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (200)
Loading flashcards...
121

zmást, oklamat

mystify

122

nehty

nails

123

vyprávěcí

narrative

124

omezený, přízemní

narrow-minded

125

rodný, mateřský (jazyk) rodilý (mluvčí)

native

126

hnízdo

nest

127

neutrální

neutral

128

nicméně, přesto

nevertheless

129

nominovat, jmenovat, navrhnout

nominate

130

nepodstatný

non-essential

131

literatura faktu

non-fiction

132

nerodilý (mluvčí)

non-native

133

nevědecký

non-scientific

134

autor

novelist

135

romány

novels

136

vživa

nutrition

137

nylonová punčocha

nylon stocking

138

řídit se čím, poslouchat

obey

139

povinný, nezbytný

obligatory

140

pozorovat

observe

141

objevit se

occur

142

urážka, pohoršení

offence

143

uražený

offended

144

v pořádku

OK

145

jednorázový, speciální

one-off

146

leberální

open-minded

147

velký a otevřený

open-plan

148

sad

orchard

149

normálně, obyčejně vypadající

ordinary-looking

150

původ

origin