Level3 I-P Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (200)
Loading flashcards...
181

parfumér

perfumer

182

možná, asi

perhaps

183

doba, období

periods

184

osobně

personally

185

přesvědčit

persuade

186

okvětní lístky

petals

187

doktorský titul

PhD

188

filozof

philosopher

189

telefonovat

phone up

190

fráze, spojení

phrases

191

pochytit (o jazyce)

pick up

192

pirát

pirate

193

planety

planets

194

autor divadelní hry, dramatik

playwright

195

radosti, potěšení

pleasures

196

zásuvka

plug

197

“rádiový pořad”, který je volně dostupný a stažitelný na internetu

podcast

198

otrávit

poison

199

koncepce, politika

policy

200

politika

politics