Level3 I-P Flashcards Preview

Table > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (200)
Loading flashcards...
1

udělat dojem

impress

2

událost, nehoda

incidents

3

jednotlivý

individual

4

nevyhnutelný, neodvratný

inevitable

5

inflace

inflation

6

vliv

influence

7

vynalézavý, geniální

ingenious

8

přísady

ingredients

9

inkoust

ink

10

dotazy

inquiries

11

prostředek na hubení hmyzu, insekticid

insecticide

12

vnitřek

insides

13

trvat na něčm

insist

14

namontovat, nainstalovat

install

15

případ, příklad

instance

16

chatovací progarmy

instant messaging programmes

17

urazit

insult

18

intenzivní, silný

intense

19

zachytit (zprávu), zadržet

intercept

20

bytový architekt

interior designer

21

přerušit

interrupt

22

vtrhnout (do země), napadnout

invade

23

útočník, nájezdník

invaders

24

vpád, nájezd, invaze

invasion

25

vynalézt

invent

26

investovat, vložit peníze

invest

27

vyšetřovat

investigates

28

investice

investment

29

investor

investor

30

dohlížet na

invigilate