Level2 S-Z Flashcards Preview

Table > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (200)
Loading flashcards...
1

samostatně, odděleně, zvlášť

separately

2

seržant, četař

sergeant

3

vyrazit, vyjet; odpálit; spustit

set off

4

sdílet; podělit se, rozdělit se; mít společný rys

share

5

žralok

shark

6

naprosto vyčerpaný

shattered (=very tired)

7

kůlna, přístřešek; hala (průmyslová)

shed

8

změna; směna

shift

9

třást se, chvět se

shiver

10

otřesený, šokovaný, pohoršený

shocked

11

padající hvězda

shooting star

12

rameno; úbočí (hory); krajnice (silnice)

shoulder

13

po ramena (vlasy)

shoulder-length

14

mlčet, zavřít zobák, držet hubu (vulg.); zavřít (obchod)

shut up

15

siesta, polední odpočinek

siesta

16

znamení, signál; semafor

signal

17

hloupý, pošetilý

silly

18

Singapur

Singapore

19

potopit (loď); zničit (člověka); zmařit (naděje); utopit se (o člověku)

sink

20

lebka

skull

21

nebe, obloha

sky

22

mrakodrap

skyscraper

23

spáč

sleeper

24

poněkud, trochu, slabě

slightly

25

cítit; čichnout si; vonět; páchnout

smell

26

pašerák

smuggler

27

had

snake

28

kýchat

sneeze

29

kulečník

snooker

30

chrápat

snore