Level4 Biz 1 Flashcards Preview

Table > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
1

hodnocení (toho, jak dobře člověk vykonává práci)

appraisal

2

systém prémií, odměn

bonus scheme

3

účetnictví

book-keeping

4

počítačově gramotný, znalý základů práce na počítači

computer literate

5

základní

core

6

speciálně vytvořený pro daný účel, věnovaný něčemu

dedicated

7

akademická hodnost, akademický titul

degree

8

firma, společnost

firm

9

velmi dobrý/výborný začátek

flying start

10

cíl

goal

11

absolvent vysoké školy

graduate

12

praktický (ne teoretický)

hands-on

13

schopný, úspěšný a ctižádostivý člověk (který to patrně daleko dotáhne)

high flier

14

firemní, interní

in-house

15

klíčový, hlavní, velmi důležitý

key

16

splnit cíle, které si člověk stanoví na začátku studia či kurzu

learning goals: meet the learning goals

17

s ručením omezeným

limited

18

monitorovat; pozorně sledovat a zaznamenávat

monitor

19

školení/kurzy/výcvik v rámci zaměstnání

on-the-job training

20

člověk nalézající se ve firemní hierarchii stejně vysoko, kolega

peer

21

smlouva na dobu neurčitou

permanent contract

22

slibný

promising

23

povýšit

promote

24

člověk nově přijatý do firmy

recruit

25

plat

salary

26

dovednost

skill

27

profesní růst zaměstnanců

staff development

28

studijní volno

study leave

29

"šitý"/připravený na míru

tailor-made

30

"rekordní listina", výkon v oboru, souhrn všech úspěchů a neúspěchů firmy či jednotlivce

track record