Level3 S-Z Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level3 S-Z Deck (112)
Loading flashcards...
61

ukázat se (jakým, čím)

turn out

62

objevit se

turn up

63

seminář, konzultace

tutorial

64

větvičky

twigs

65

typy, druhy

types

66

pneumatika

tyre

67

UFO

UFOs- Unidentified Flying Objects

68

nepřijatelný

unacceptable

69

nedosažitelný, nedostižný

unattainable

70

neuvěřitelně

unbelievably

71

odkrýt, odhalit

uncover

72

nedoceněný

underrated

73

podhodnocený

undervalued

74

nečekaný, nenedálý

unexpected

75

jediněčný, unikátní

unique

76

nereálný

unrealistic

77

rozrušit, znervóznit

upset

78

novodobá pověst,skazka, městská legenda

urban legend

79

naléhavý, nezbytný, neodkladný

urgent

80

užívání, použití

usage

81

údolí

valleys

82

cenný, hodnotný

valuable

83

ceněný

valued

84

vandalství

vandalism

85

zmizet

vanish

86

druh (botanicky), různost

variety

87

váza

vase

88

verze, popis

versions

89

diváci

viewers

90

vinná réva

vine