Lufttrafikregler (LTR) Flashcards Preview

Fighter Allocator > Lufttrafikregler (LTR) > Flashcards

Flashcards in Lufttrafikregler (LTR) Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hvad står FLI for?

Flyveinformationstjenesten

2

Hvad står NOTAM for?

Notice to Airmen (NOTAM)

3

Hvad er Daily Nav Warnings?

Omfatter oplysninger om aktiviteter, der begrænser anvendelsen af luftrummet (signal). F.eks. skydeområder og fareområder.

4

Hvad står IFR for?

Instrumental Flight Rules / Instrument Flyveregler

5

Kan man flyve IFR i VMC?

Ja

6

I forbindelse med march-højde, hvad betyder:

TA?

TL?

TA? Transition altitude

TL? Transition level

7

Hvornår flyves der efter flight levels (FL)?

Når man passerer TA 3000’ MSL (5000’ MSL i CPH Area) og skifter til QNH 1013.

8

Hvad er altimeter (højdemåler) indstillet på når der flyves efter FL?

QNH 1013

9

Hvad kaldes højder når det ikke er FL? Og hvad er altimeter så indstilllet efter?

Så taler vi om højder i feet og altimeter er indstillet efter lokal QNH

10

Hvad er forskellen på VFR og VMC?

VMC er forudsætningen for at kunne flyve VFR.

11

Kan man flyve VFR i IMC?

Nej

12

Kan man flyve VFR om natten?

Ja

13

Hvad står forkortelserne ATC og FIS for?

Air Traffic Control og Flight Information Service.

14

Hvad er forskellen på ATC og FIS?

FIS = Flyveinformationstjeneste. Der ydes informationer om trafik, vejr m.v. Piloten bestemmer kurs, hastighed, højde osv.


ATC = Flyvekontroltjeneste. ATC yder kontrol og bestemmer kurs, hastighed, højde osv.

15

Hvilke af de danske luftrum er ukontrolleret?

G (+ E i VFR)

16

Hvilke luftrumsklassifikationer har vi i Dansk FIR?

C, D, E, G