Radiotelefoni (R/T) Flashcards Preview

Fighter Allocator > Radiotelefoni (R/T) > Flashcards

Flashcards in Radiotelefoni (R/T) Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hvad er read-back og hvornår er der krav til read-back?

Sikkerheds- og missionsrelaterede dele af klareringer og instruktioner skal gentages af modtageren. Følgende skal altid gentages:
- Missionsordre
- Klareringer og instruktioner om kurs, højde og fart.
- Informationer om bane i brug, højdemålerindstilling.
- Anden kommunikation på ordren READ BACK

2

Hvad er en klarering?

Tilladelse (klarering) fra sender til modtager om at udføre en nærmere given procedure. Modtager skal altid tilbagelæse på tilladelser.

3

Hvad er kommunikationssproget i operationsrummet?

Kommunikationssproget er engelsk. Dog kan dansk anvendes i situationer, hvor engelsk findes utilstrækkeligt eller hæmmende i relation til rettidig videreformidling af det budskab der ønskes kommunikeret.

I forbindelse med missionsafvikling skal engelsk anvendes så vidt det er muligt.

4

Hvordan lyder en testtransmission af en radio?

Hvis det er nødvendigt at teste en radio, må transmissionen ikke overstige 10 sekunder. Sådan test skal bestå af eget kaldesignal efterfulgt af udtalte tal (One, two, three, osv.), afsluttet med eget kaldesignal. Fx.

"SKYLIGHT TESTING, ONE, TWO, THREE, SKYLIGHT OUT."

5

Hvilke transmissionsteknikker skal følges?

1. Der skal lyttes ind på frekvensen/kanalen forinden transmissionen påbegyndes for ikke at forstyrre igangværende korrespondance.

2. Der skal anvendes almindelig talehastighed (ca. 100 ord i minuttet), og der skal tales klart og kortfattet.

3. Standardfraselogi skal anvendes hvor det er muligt.

Undtaget herfra er taktiske situationer og nødsituationer, hvor teknikker kan tilsidesættes, hvis det skønnes nødvendigt.

6

Hvordan rettes fejl i read-back?

Den der afgiver klareringen eller instruktionen skal aflytte tilbagelæsningen for at sikre sig, at klareringer og instruktioner er korrekt bekræftet og skal øjeblikkeligt korrigere enhver uoverensstemmelse som tilbagelæsningen har afsløret, ved anvendelse af ekspeditionsordene NEGATIVE, I SAY AGAIN.

7

Hvordan læses følgende callsigns:

DAF001
HM37
BAW47K

Danish Air Force ZERO ZERO ONE
Hammer THREE SEVEN
Speedbird FOUR SEVEN KILO

8

Hvordan læses følgende flight levels:

FL 075
FL 180
FL 200

Flight level SEVEN FIVE
Flight level ONE EIGHT ZERO
Flight level TWO ZERO ZERO

9

Hvordan læses følgende headings:

360 grader
100 grader
080 grader

Heading THREE SIX ZERO
Heading ONE ZERO ZERO
Heading ZERO EIGHT ZERO

10

Hvordan læses følgende altitudes:

800
3400
12000

EIGHT HUNDRED
THREE THOUSAND FOUR HUNDRED
TWELVE THOUSAND

11

Hvordan læses følgende frekvenser:

118,000
118,005
1118,010
118,100

ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ZERO FIVE
ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO
ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE

12

Hvad kaldes følgende:

Svævefly
Helikoptere
Jagerfly

Glider
Helicopter
Fighter

13

Forklar forskellen på læseligheden af en transmissionen, gradueret fra 1 til 5.

"1" - UNREADABLE
"2" - READABLE NOW AND THEN
"3" - READABLE BUT WITH DIFFICULTY
"4" - READABLE
"5" - PERFECTLY READABLE

14

Kom med et eksempel på et radio check

HAMMER 34, SKYLIGHT, RADIO CHECK

15

Hvad svarer man på radioen hvis identifikationen af den kaldende er usikker?

"STATION CALLING SKYLIGHT, SAY AGAIN"
eller
"STATION CALLING SKYLIGHT, SAY AGAIN YOUR CALLSIGN"

16

Ved fejl i en transmission udtales ordet:

CORRECTION hvorefter sidste rigtige gruppe eller udtryk gentages, og transmissionen fortsættes.

17

Såfremt en rettelse bedst kan udføres ved at gentage hele meldingen udtrykkes:

CORRECTION, I SAY AGAIN hvorefter hele meldingen transmitteres forfra.

18

Hvis en modtager ønsker en hel melding gentaget, skal dette angives ved at udtrykke:

SAY AGAIN

19

Ønskes dele af en melding gentaget udtrykkes:

SAY AGAIN ALL BEFORE...
SAY AGAIN ALL AFTER...
SAY AGAIN ALL BETWEEN...

20

Ønskes et bestemt emne gentaget udtrykkes:

Ex. SAY AGAIN RUNWAY IN USE

21

Hvis afsenderen af en melding, der læses tilbage, konstaterer fejl eller misforståelser, skal der svares

NEGATIVE I SAY AGAIN, hvorefter den korrekte version gentages

22

Hvis en klarering eller instruktion skal annulleres, skal ACU udtrykke:

CANCEL, efterfulgt af det der skal annulleres.

23

Hvis en ordre eller mission skal annulleres, skal ACU udtrykke:

ABORT, efterfulgt af det der skal annulleres.

24

Hvis en melding/transmission o.l. skal annulleres, skal ACU udtrykke:

DISREGARD, efterfulgt af det der skal annulleres.

25

Hvis modtageren ikke svarer på gentagne radio checks udtrykkes

Hammer 34, SKYLIGHT, NOTHING HEARD

26

Hvis det formodes at der kun er en-vejs kommunikation, dvs. at afsenderen ikke kan høre modtagerens svar, udtrykkes:

Hammer 34, SKYLIGHT, TRANSMITTING BLIND efterfulgt af meldingen