Lunge cancer Flashcards Preview

Sygdomslære 101 > Lunge cancer > Flashcards

Flashcards in Lunge cancer Deck (29)
Loading flashcards...
1

Hvad er lungecancer?

Bronkogene karcinomer udgået epithelet i bronchietræet.

Altså

Malign tumor, der udgår fra lungens eget væv, hyppigst fra bronkietræets epitelvæv (karcinom).

2

Hvilke hovedgrupper kan lungecancer opdeles i?

Lungecancer opdeles i 2 hovedgruper:
-Småcellet 13%
-Ikke-småcellet -83%

3

Hvilke typer lungecancer er hyppigst?

1. Adenocarcinoma
2. Squamous Carcinoma
3. Small Cell Carcinoma
4. Anden type

4

Hvordan er incidensen af lungecancer for mænd i 2013?

2192 mænd fik en type lunge cancer i 2013

2. hyppigste cancer type hos mænd.

5

Hvordan er incidensen af lungecancer for kvinder i 2013?

2269 kvinder fik en type lunge cancer i 2013.

2. hyppigste cancer type hos kvinder

6

Hvordan er dødeligeheden hos mænd og kvinder m. lunge cancer?

Hos mænd og kvinder er lunge cancer den type cancer med størst dødelighed.

7

Prævalensen hos mænd med lungecancer i 2013:

4229 mænd levede med lunge cancer i 2013

8

Prævalensen hos kvinder med lungecancer i 2013:

5051 mænd levede med lunge cancer i 2013

9

Nævn ætiologiske faktorer for udvikling af lunge cancer.

-Rygning
-Radioaktiv stråling
-Radon
-Asbest
-Svær luftforurening
-Synergetisk effekt

10

Hvilken betydning har tobaksrygning på udvikling af lunge cancer?

Tobaksrygning er årsag til 90% af alle tilfælde af lungekræft.

Storrygere har en ca. 20 gange så stor risiko for at udvikle lungekræft som aldrig rygeren.

Risikoen reduceres ti en faktor 2 efter ca. 15 års rygeophør

11

Hvordan er patogenesen for lungekræft?

Cigaretrøg --> aktivering af onkogener + nedsat aktivitet af supressorgener

Cigaretrøg -->
1: Carcinogener
2: Mutationer i epithelceller
3: Udvikling af kræftceller
4: Invasiv vækst
5: Lymfogen spredning til regionale lymfeknuder til hilus og til lymfeknuder i medastinum
6: Hæmatogen spredning
7: Metastaserer hyppigst til knogler, lever, hjerne og binyrer

12

Hvordan er prognosen for småcellet lungekræft?

Ved småcellet lungekræft er under 5% er i live efter 5 år.

13

Hvordan er prognosen for ikke-småcellet lungekræft

Inoperable ptt:
-0% overlevelse efter 5 år.

Opererede ptt:
-30% i live efter 5 år
-Overlevelse afhængig af stadium patienter er på ved diagnose.
-Stadium1: 5år 60-80%
-Stadium3: 5år 15-20%

14

Nævn specifikke symptomer ved lunge cancer?

-Afhænger og varierer af den enkelte

-Hoste el. ændrede hostevaner

-Hæmoptyse

-Dyspnø

-Hæshed

-Smerte svarende brytregionen

-Øget antal pneumonier

15

Nævn symptomer på fremskredne stadier af lunge cancer.

-Tryk på trachea

-Vena cava superior syndrom: rødme, cyanose, ødem og ubehag i hoved, hals og arme. Dyspnø pga. tryk på v. cava sup.

-Pancoast tumor: Tumor apex af lunge. Smerter og neurologiske udfald i skulder og arm

-Dypsnø, synkebesvær, hæshed, smerter, symp fra metastaser, vægttab, ledsmerter, almene symptomer

16

Nævn symptomer på tidligt stadie af lunge cancer.

Initiale symptomer er ofte uspecifikke og ignoreres ofte.

-Hoste
-Hæmoptse
-Lungeinfektion
-Ekspektoret
-Smerter i thorax, ryg
-Langvarig irritationshoste evt. med hæmoptyse

17

Hvilke symptomer skal give mistanke om lungekræft?

-Åndenød
-Almensymptomer
-Stokes krave (v. cava syndrom)
-Hoste
-Hæshed
-Hæmoptyse
-Thoraxsmerter
-Knoglesmerter

18

Nævn uspecifikke symptomer for cancer.

-Ufrivilligt vægttab
-Træthed og anæmi
-Feber og nattesved
-Smerter
-Ændret afføring
-Nyopdagede knuder
-Blødning
-Hudforandringer

19

Hvordan diagnosticeres lunge cancer?

Lungecancer diagnosticeres ud fra:
- Anamnese inkl. kliniske undersøgelser
- Blodprøve
- Biopsi ved bronkoskopi
- Billeddiagnostik af væv og organer

20

Hvordan klassificeres lunge cancer?

Lunge cancer klassificeres ud fra TNM-klassifikation og inddeles i stadier derefter.

21

Hvilke typer billeddiagnostik bruges til udredning af lungecancer?

-Røntgen (altid i 2 planer)
-CT-scanning
-PET-CT
-MR Scanning
-Endoskopisk ultralyd

22

Hvad står TNM-klassifikation for?

T-umor -> T0-T4

N-ode -> N0-N3

M-etastsis -> M0-M1

23

Hvor mange stadier er der inden for lunge cancer?

Der er 9 stadier af lungecancer:
-Stadie 0
-Stadie 1A
-Stadie 1B
-Stadie 2A
-Stadie 2B
-Stadie 3A
-Stadie 3B
-Stadie 4

24

Hvilke behandlingsmuligheder er er til lunge cancer patienter og hvad afhænger disse muligheder af?

Behandlingsmuligheder:
- Radikal
- Adjuverende
- Palliativ
- Forsøgs/eksperimentel behandling
- Alternativ

Behandlingen afhænger af typen af lungecancer, metastaser og om radikal behandling er muligt.

Behandlingen vil gerne bevare så meget af lungen som muligt.

25

Hvordan gives der lokal behandling af lungecancer?

Lokal behandling vil være kirurgi eller strålebehandling.

Kirurgien anvendes ved andre former end ikke-småcellet lungekræft.

Der er mulighed for at det kan blive en åben eller kikkert operation.
Hensigten er en af følgende: Resektion, Lobektomi, Pneumonektomi, Stent

26

Hvornår anvendes strålebehandlingen til lungecancer?

Stråleterapi anvendes til småcellet lungekræft, som adjuverende behandling mod metastaser til hjernen, hvis ikke-småcellet cancer ikke kan fjernes ved kirurigi, ved ikke-småcellet med metastaser til lymfeknuder i mediastinum og palliativ ved smerter, dyspnø, hæmoptyse, v. cava sup syndrom og hjerne/knoglemetastaser.

27

Hvornår anvendes systemisk behandling og hvilken type anvedes?

Systemisk behandling vil være i form af cytostatika.

Cytostatika anvendes især til småcellet og inoperabel ikke-småcellet lungekræft

Systemisk behandling anvendes alene, før eller efter operation og som adjuverende og palliativ behandling.

Cytostatika gives intravenøst og peroralt.

28

Hvilke andre former for behandling kan gives udover lokal behandling og systemisk behandling?

Der kan gives forsøgs- og eksperimentel behandling eller alternativ behandling.

29

Udover selve cancer behandlingen, hvilken type intervention vil være indikeret til cancer patienter?

En multidimensionel behandling vil være indikeret til cancer patienter.

Fysioterapeuter kan fx hjælpe med depression, angst, smerter, immobilisering og dyspnø.

Ergoterapeuter ville også kunne hjælpe ved immobilisering.

Vægttab ville blive håndteret af en ernæringsterapeut

Depression og angst ville også kunne behandles hos en coach, med medicin eller hos en anden psyko terapeut.