Diabetes - Metabolisk syndrom Flashcards Preview

Sygdomslære 101 > Diabetes - Metabolisk syndrom > Flashcards

Flashcards in Diabetes - Metabolisk syndrom Deck (34)
Loading flashcards...
1

Hvilken type hormon er insulin?

Insulin er et polypeptid-hormon som øger optagelse og omsætning af glukose i muskler og fedtvæv.
Insulin øger også dannelsen af glykogen i leveren.

2

Hvad er insulins funktion?

Insulin øger optagelse og omsætning af glukose i muskler og fedtvæv.

Insulin øger dannelsen af glykogen i leveren.

Insulin sænker blodsukkeret.

Insulin hæmmer frigørelsen af fedt fra fedtvæv.

Insulin stimulerer proteinsyntesen, specielt i muskler.

3

Hvad er diabetes mellitus?

Kronisk metabolisk sygdom karakteriseret ved kronisk hyperglykæmi med forstyrrelser i kulhydrat-, fedt-, og proteinmetabolismen med en absolut eller relativ insulinmangel hvad angår sekretion og/eller virkning.

Diabetes skyldes manglende eller defekt insulinsekretion, reduceret insulinvirkning eller en kombination af disse faktorer.

4

Hvilke celler i pancreas producerer insulin?

Beta cellerne i de langehalske øer i pancreas producerer insulin.

5

Hvilken funktion har Alpha cellerne i pancreas?

Alpha cellerne producerer glucagon.

6

Er insulin katabolsk eller anabolsk hormon?

Insulin er et anabolsk hormon.

7

Hvad er et normal glukoseniveau?

Homeostase - et normal glukose niveau findes mellem 3,9 - 6,1 mmol/l

8

Hvad er type 1 diabetes?

Beta-celle destruktion, autoimmune sygdom, komplet tab af insulin (insulin mangel) ca. 10% af totale patienter

9

Hvad er type 2 diabetes?

Varierende grader af insulinresistens og relativ/absolut insulinsekretionsdefekt

10

Hvad er symptomerne på diabetes?

-Tørst
-Hyppig vandladning
-Kløe
-Øget infektionstendens
-Kvalme
-Træthed/uoplagthed
-Iniativløshed
-Føleforstyrrelser
-Synsforstyrrelser
-Vægttab
-Sultfornemmelse og hyppig fødeindtagelse
-Vanskelig sårheling
-Forringelse af almen tilstanden
-Få symptomer
-(Positiv familieanamnese)

11

Hvorledes reguleres blodsukkeret hvis glukosekoncentrationen stiger?

B-celler i pancreas udskiller insulin:
1: Forøget transport af glukose ind i cellen
2: Forøget glukoseforbrug og ATP-produktion
3: Forøget konvertering af glukose til glykogen
4: Forøget absorption af aminosyre gennem proteinsyntese
5: Forøget syntese af triglycerider

Alle 5 punkter fører til at glukosekoncentrationen falder og homeostasen genoprettes.

12

Hvad er behandlingen af diabetes?

Type 2:
1: Diæt, motion, livsstil
2: Medicin - tablet - perorale antidiabetika

Type 1:
1: Diæt, motion, livsstil
1: Insulin

-Symptom lindring
-Reducere mortalitet
-Forbedre QoL
-Reducere risikoen for hypoglykæmi og ketoacidose
-Reducere forekomsten af makrovaskulære komplikationer og mikrovaskulære komplikationer

13

Nævn komplikationer til diabetes?

Akutte komplikationer:
-Diabetisk Ketoacidose
-Hypoglykæmi
-Infektioner

Store kar:
-Aterosklerose + følger
-Hjerte-karsygdomme

Små kar:
-Nyresygdomme
-Neuropati / Progressiv Neuropati / Reversibel neuropati
-Retinopati
-Nefropati

Fodsår
Seksuelle problemer

14

Hvorledes diagnostiseres diabetes?

Diabetes diagnostiseres ud fra:
-Symptomer
-Anamnese
-Sukker i urinen - glukosuri
-HbA1c - glykeret hæmoglobin
-Faste blodsuker
-Glucosebelastningstest

15

Hvad er gestationel diabetes?

Nedsat glucosetolerance debuterende under graviditeten eller først bliver erkendt under denne.

16

Hvor mange i DK havde DM i 2012?

I 2012 havde 320.545 pt diabetes mellitus

17

Hvad er prædiabetes?

Forhøjet blodsukker, men ikke tilstrækkeligt til Type 1 eller 2 DM. Hovedparten udvikler type 2 DM over 10 år.

18

Hvor mange skønnes at have forstadier til DM?

ca. 750.000 skønnes at have forstadier til DM

19

Hvordan er fordelingen af type 1 og 2 i dk?

Flere end hver 20. dansker har diabetes, hvoraf type 2 diabetes udgør langt de fleste tilfælde (80 - 90%)

20

Hvorledes reguleres blodsukkeret hvis glukosekoncentrationen falder?

a-celler i pancreas udskiller glukagon:
1: Forøget nedbrydelse af glykogen til glukose
2: Forøget nedbrydelse af fedt til fedtsyre
3: Forøget syntese og frigivelse af glukose

Alle 3 punkter fører til at glukosekoncentrationen stiger og homeostasen bliver genoprettet

21

Hvad er insulin resistens og hvilken type DM har det?

Type 2 diabetes har insulin resistens:

- Nedsat effekt af insulin

- Nedsat insulin følsomhed er det same som øget insulin resistens

- Større insulinproduktion er nødvendig for at opnå samme sukker omsætning

- Måles typisk som forhøjede niveauer af insulin i blodet

22

Hvad er type 1 diabetes? Hvad kan disponere til udvikling af type 1 diabetes?

Autoimmun destruktion af betacellerne med udvikling af absolut insulinmangel.

Et samspil mellem genetisk disposition og miljømæssige faktorer er udgangspunktet for sygdommen.

23

Hvornår debuterer type 1 diabetes og hvor stor en del udgør type 1 DM personer af alle DM personer?

Hos en del voksne med autoimmun diabetes udvikles sygdommen langsomt.

Kan debutere i alle aldre, hyppigst i aldersgruppen under 20 år.

Udgør ca. 10 % af alle personer med diabetes.

24

Hvad er en vigtig prædiktor for udvikling af type 1 diabetes?

Udvikling af type 1 diabetes hos slægtninge til patienter med sygdommen kan forudsiges med rimelig nøjagtighed (PPV > 90 %) ved påvisning af beta celle relaterede autoantistoffer

25

Hvordan er den genetiske disposition for udvikling af type 1 diabetes?

Genetisk disposition.

Blandt monozygote tvillinger er konkordansen 50%.

Risikoen for at en førstegradsslægtning har sygdommen er 5%.

26

Hvordan er den genetiske disposition for udvikling af type 2 diabetes?

Den genestisk disposition består i en kombination af gener, som har indvirkning på fedmeudvikling, insulinsekretion og insulinvirkning – diabetes i nærmeste familie (forældre/søskende/børn).

Man arver en disposition, men livsstilsforhold afgør i stor grad afgør, om man udvikler sygdommen

27

Nævn disponerende faktorer for udvikling af type 2 diabetes.

Fedme

Fysisk inaktivitet

Hypertension

Hjerte-karsygdomme

Lipidforstyrrelser med lavt HDL og høje triglyceridniveauer

PCO

Brug af glucokortikoider

Tidligere nedsat glukosetolerans eller påvist forhøjet blodglukose

Tidligere gestationel diabetes

28

Hvilke risikofaktorer for udvikling af type 2 diabetes kan vi modificere?

- Fysisk aktivitet

- Vægt / fedtprocent

- Højt blodtryk

- Højt kolesteroltal

29

Nævn forskelle på type 1 og type 2 DM.

Type 1 DM:
Debut: unge
Genetisk disponeret: ja
Klinisk manifestation: ofte akut
Autoimmunitet: ja
Insulin resistance: nej
Insulin krævende: ja
Fedme: nej

Type 2 DM:
Debut: vokse
Genetisk disponeret: ja
Klinisk manifestation: milde eller ingen
Autoimmunitet: nej
Insulin resistance: ja
Insulin krævende: Senere i forløb
Fedme: ja

30

Hvordan er forekomsten af type 2 diabetes hvis en person har haft gestational diabetes?

5-10% med gestational diabetes har type 2 diabetes efter graviditeten.

GDM --> større risiko for at udvikle diabetes samt metabolisk syndrom.
Ca. 40% udvikler type 2 indenfor 10 år.