Manikyr - Lektion 1 Flashcards Preview

Manikyr > Manikyr - Lektion 1 > Flashcards

Flashcards in Manikyr - Lektion 1 Deck (51)
Loading flashcards...
1

Vad består nageln av?

Förhordnade hudceller

2

Vad för funktion har nageln?

Att skydda finger- och tåspetsar

3

Vad finns i nageln?

Keratin, fett, vatten, svavelhaltiga aminosyror, kalciumfosfat, karbonat och arsenik

4

Varför anser man att nageln är död?

För den andas eller svettas inte, samt att den inte innehåller nerver eller blodkärl

5

Bra naglar = ?

Bra gener

6

Vad är nagelns ända näringsämne?

Olja

7

Hur lång tid tar det för nageln att växa från rot till topp?

2-4 månader

8

Hur mycket växer nageln per dygn?

0,1 mm

9

När & på vem växer nageln snabbast?

På sommaren och på yngre

10

Vilken del av nageln saknar känsel?

Nagelplattan

11

Vad består nagelplattan av?

Keratiniserade celler

12

Var ifrån växer nagelplattan

Matrix

13

Vad vilar nagelplattan på?

Nagelbädden

14

Vart fäster nagelplattan?

Längst sidorna i nagelfalsen

15

Vad är det som ger matrix näring?

nerverna & blodkärlen

16

Vilken del av nageln är levande?

Matrix

17

Vart ifrån växer nageln?

Från matrix

18

Vad kan uppstå vid en skada av matrix?

En permanent deformering

19

Vad utgörs matrix av?

Nagelroten och lunulan

20

Vad är nagelbädden?

Bindvävnad som finns under nagelplattan

21

Vad innehåller vävnaden?

Nerver & blodkärl

22

Vilken del av nageln håller nageln frisk?

Nagelbädden

23

Vad fästs i nagelbädden?

Nagelplattan

24

Vilken del av nageln skjuter ut nya celler för tillväxt av nageln?

Den fria randen

25

Varför är den fria randen vit?

På grund av vattenavdunstning från de keratiniserade nagelcellerna

26

Vad för funktion har nagelvallarna?

Att skydda nagelbädden & matrix från bakterier

27

Vart ligger nagelvallarna?

Ligger på båda sidorna om nagelplattan

28

Vad är Hyponychium?

Förtjockning av hornlagret under den fria randen

29

Vad gör Hyponychium?

Skyddar nagelbädden från bakterier

30

Vad är Eponychium?

Nagelbandet