Nagelförändringar Flashcards Preview

Manikyr > Nagelförändringar > Flashcards

Flashcards in Nagelförändringar Deck (70)
Loading flashcards...
1

Vad för orsaker finns det för torra, sköra naglar?

Uttorkning pga. för mycket eller för lite vatten, genetiska faktorer, användning av nagellacksremover med aceton & av konstmaterial

2

Hur behandlar man torra, sköra naglar?

Olja in dagligen, massera för ökad cirkulation, fila med fin fil, skyddande lack, hålla naglarna korta och undvik vattenkontakt

3

Orsaker till gula naglar

Nikotin, färgade nagellack, svampinfektion, långsamt tillväxt & av remover som innehåller olja, aceton eller färgämnen

4

Hur behandlar man gula naglar?

Trestegspolerare, citron eller tandprotesrengöringsmedel

5

Nagelbitning på Latin?

Habit Tic

6

Orsak till Habit tic?

Nervöst tillstånd där nagelband och nagelvallar bits eller pillas sönder

7

Hur behandlar man Habit Tic?

Trestegspolerare, nagellim & medel mot nagelbitning

8

Vad är Onykofagi?

Det medicinska namnet för nagelbitning

9

Vad är Leukonyki?

Vita fläckar på nageln

10

Orsaker till Leukonyki?

Skada i matrix, rubbning i keratiniseringsprocessen, luftbubblor under nagelplattan eller Psoriasis

11

Hur behandlar man Leukonyki?

Försvinner av sig självt

12

Tväratrofi på latin?

Beau's linjer

13

Tvätatrofi beror på?

Övergående skada i matrix & allmänsjukdom, infektion

14

Hur behandlar man Beau's linjer?

Genom att olja in naglarna

15

Vad orsakas Längsgående atrofi av?

Permanent skada i matrix som lett till ärrbildning i tillväxtzonen

16

Hur behandlar man längsgående atrofi?

Gör en nagelförstärkning

17

Vad är Punktatrofi?

Grop eller en punkter i nagelplattan, atrofier

18

Vid vilka hudsjukdomar är det vanligt med punktatrofi?

Vid eksem & psoriasis

19

Vad är fåror på latin?

Trakyonyki

20

Vad beror Trakyonyki på?

Djupa fåror i nageln, näringsbrist eller grövre än längsatrofi

21

Vad är orsaken till kartnaglar?

Förtjpckas nagelplatta pga tryck & friktion, kronisk skada i matrix eller åldersbetingat

22

Hur behandlar man kartnaglar?

Fräs eller fila ner nageln, viktigt med avlastning

23

Nagelsvamp på latin?

Tinea ungium

24

Orsaker till Tinea ungium?

Infektion i nageln eller från fotsvamp samt täta/fuktiga skor

25

Hur behandlar man Tinea ungium?

Fräs ner nageln, svampmedel (Yavatop) samt god hygien

26

Nagellossning på latin?

Onykolys

27

Orsaker till Onykolys?

Infektioner av svamp eller bakterier, psoriasis & yttre skador

28

Vid Onykolys ska man hänvisa till...?

Läkare

29

Paronyki är?

Infektion i nagelband & vallar

30

Akut paronyki orsakas av?

Angrepp av stafylokocker