Mesano Flashcards Preview

Biologija Celice > Mesano > Flashcards

Flashcards in Mesano Deck (43)
Loading flashcards...
1

Kateri bazi sta purinski?

Gvanin, Adenin - 2 obroca

2

Kateri bazi sta pirimidinski?

Timin, Citozin - 3 obroci

3

Kaj je na 5' in kaj na 3' koncu DNA?

5' - fosfatna skupina

3' - deoksiriboza

4

Iz cesa se sintetizira DNA?

Iz deoksiribonukleotidov

5

Kaksna je ponovitev v telomeri?

TTAGGG

6

Katera aminokislina v histonu se metilira in acetilira?

Lizin

7

Kaj lahko vpliva na kanalcke? Regulacija

Ligandno odvisni
Odvisni od naboja
Mehansko odvisni

(posredno vpliva tudi elektrokemični gradienta)

8

Nastej vrste medcelicne komunikacije

Sekrecijsko signaliziranje: parakrino, avtokrino, endokrino, sinapticno
Presledkovni stiki
Kontaktno odvisno signaliziranje

9

Opisi kolagen

Tip 1 je fibrilaren, je v kosteh, kitah, kozi. Je triplet 3x(alpha), vodikove vezi in na koncih kovalentne. Tvorijo fibroblasti, sestavi zunaj celice - propeptidne sekvence, proteoliticni encimi

Tip 4 je mrezni v bazalni lamini

Tip 7 je povezovalni v kozi, oblika dvojnega sopa

Naloga: vzdrzuje togost tkiva

10

Opisi elastin

V obliki fibrilov, razen v zilah so lamele.
Tvori zanke, daje elasticnost tkivu.
Fibrilin povezuje posamezne molekule.
Fibroblasti ga izlocijo, sestavi se zunaj zaradi tropoelastina

11

Naloge celicnih stikov

povezava celic

vzdrzevanje celicne arhitekture

kontrola delitev

12

Kaj regulirajo medcelicni stiki?

proliferacijo
migracijo
kontaktna inhibicija
polarizacija celic

13

Kateri so nacini eksocitoze?

1. Vezikel in plazmalema se normalno zlijeta

2. Kiss and run

14

Kateri so nacini endocitoze?

fagocitoza
klatrinska/receptorska endocitoza
kaveolinska endocitoza
makropinocitoza

15

Kaj se zgodi z receptorji pri receptorski endocitozi?

1. Sami se vrnejo na membrano

2. Transferin jih odnese na membrano

3. Se razgradijo

16

Naloge mitohondrijev

1. Sintetizira ATP
2. Sintetizira metabolite za aminokisline
3. Skladisce Ca2+
4. Lahko sprozi apoptozo
5. Termoregulacija

17

Naloge membrane

1. Ovira prehajanje vodotopnih snovi
2. Razdeli citoplazmo na kompartmente
3. Omogoča selektivno prepustnost
4. Sprejemanje signalov iz okolice
5. Pritrjanje na sosednje celice ali podlago

18

Gibanje lipidov:

1. lateralna difuzija
2. flip-flop
3. upogibanje
4. rotacija

19

Vplivi na fluidnost membrane:

1. temperatura
2. dolžina repkov
3. število dvojnih vezi
4. količina holesterola

20

Kateri lipidi so v katerem faznem prehodu membrane?

1. sol - fosfolipidi
2. gel - sfingolipidi, holesterol
3. trdna faza - sfingolipidi

21

Kaj je posebnega na fosfatidilserinu?

Je lipid z negativno nabito glavo zato se na p-polovici membrane na njega nalepijo proteini

22

Načini pritrjanja proteinov na membrano:

1. Periferni
2. Integralni - a-heliks, b-listič, lipidno vezani - GPI (glikofosfatidilinozitol) sidro

23

Pomen glikozilacije oziroma naloge proteoglikanov:

1. Mehanska in kemijska -encimi- zaščita
2. Vežejo rastne faktorje - sindekan
3. Prepozavanje med proteini/celicami - selektini - načeloma samo membranski
4. Hrustanec omogoča gladko drsenje v sklepu
5. Vzdrževanje primerne medcelične razdalje - načeloma samo medcelični proteoglikani

24

Lektin

Specifično se veže na sladkorne skupine in povezuje elemente glikokaliksa

25

Ali je molekule več znotraj ali zunaj celice? Na, K, Ca, Cl

Na - zunaj, K - notri, Ca - veliko več zunaj, Cl - zunaj

26

Kaj je naloga fibronektina?

Pritrja elemente medceličnine in celice na bazalno lamino.

27

Kaj regulirajo medcelični stiki

Proliferacijo; e-kadherin gre v jedro in sproži delitve če ni vezan
Migracijo; hemidezmosom --> fokalni stik
Kontaktna inhibicija; proteini, vezani na nektin ko je prost, gredo v jedro in zavrejo delitve, ko se poveže
Polarizacija; tesni stik omogoči dragečno apikalno in bazolateralno plazmalemo

28

Kaj je funkcija proteinov, ki tvorijo vezikle?

Koncentracija produkta in oblikovanje vezikla.

29

Na kakšne načine lahko intracelularni paraziti/patogeni preživijo?

1. Izstopijo iz endosomske poti
2. Preprečijo zlitje z lizosomom - tuberkuloza
3. Preživijo v lizosomu

30

Kaj je kompleks ARP?

Pri intracelularnih patogenih organizira začetek aktinskih filamentov, ki porivajo patogen naokrog, lahko tudi v drugo celico.