Celicni stiki Flashcards Preview

Biologija Celice > Celicni stiki > Flashcards

Flashcards in Celicni stiki Deck (5)
Loading flashcards...
1

Proteini tesnega stika:

Okludin in klavdin - homofilna povezava. Plakni proteini ZO1, 2, 3. Povezava na aktin

2

Proteini adherentnega stika:

Nektin + afadin, kadherin + katenin, povezava na aktin

3

Proteini dezmosoma:

Dezmoglein in dezmokolin - heterofilna povezava, plakni proteini dezmoplakini. Povezava na intermediarne filamente.

4

Proteini presledkovnega stika:

6 koneksinov tvori konekson, 2 koneksona se povežeta.

5

Proteini hemidezmosoma:

Integrini (a6b4) se povežejo s plakom talinom in intermediarnimi filamenti, na drugi strani pa z kolagenom XVII, lamininom V, kolagenom I, kolagenom VII in lamininom I