Messen und Ausstellungen Flashcards Preview

Deutsch 8 > Messen und Ausstellungen > Flashcards

Flashcards in Messen und Ausstellungen Deck (53):
1

targ(i); msza

die Messe(n)

2

wystawiać

ausstellen

3

wstęp

der Zutritt

4

zakres

der Umfang

5

głównie, przeważnie

vorwiegend

6

zwracać się do kogoś

sich an jdn wenden

7

być nastawionym na

ausgerichtet sein auf

8

cykliczny

periodisch

9

oglądać się; spoglądać wstecz

zurückblicken

10

postęp

der Fortschritt

11

skuteczny

werbewirksam

12

wynalazek

die Erfindung

13

liczny

vielfach

14

przyłączenie, dołączenie

der Anschluss (an etw)

15

książę

der Fürst

16

odprawiać mszę, przeprowadzać targi

Messen abhalten

17

synonim, kwintesencje

der Inbegriff

18

targi wzorcowe

Mustermesse

19

współczesność, teraźniejszość

die Gegenwart

20

targi towarowe

Warenmesse

21

przeprowadzać (np. targi)

durchführen

22

przejście, faza przejściowa

der Übergang

23

być połączonym z

zusammenhingen mit

24

szybki

rasch

25

całokształt spraw związanych z targami

das Messewesen

26

wytworzyć/tworzyć się z czegoś

sich herausbilden von

27

szerokość

die Breite

28

targi uniwersalne

Universalmessen

29

targi branżowe

Fach-/Branchenmessen

30

wystawa

das Schaufenster

31

długoterminowy

langfristig

32

wąski, ciasny

eng

33

odskocznia, trampolina

das Sprungbrett

34

odbiorca

der Abnehmer

35

klientela

der Kundenkreis

36

udzielenie zlecenia

die Auftragserteilung

37

kontakty handlowe po zakończeniu targów

das Nachmessegeschäft

38

inicjatywa, sugestia, impuls

die Anregung

39

inicjacja

die Anbahnung

40

targi rzemieślnicze

Handwerksmesse

41

łódź ŁDZ XD

das Boot

42

radio

der Funk

43

zjednoczenie, zrzeszenie

die Vereinigung

44

spoglądać wstecz na 800-letnią historię

auf eine 800-jahrige Geschichte zurückblicken

45

wspierać postęp techniczny

den technischen Fortschritt fordern

46

oferować korzystne możliwości handlowe

günstige Handelsmöglichkeiten bieten

47

być pod ochroną

unter dem Schutz stehen

48

nadać komuś prawo

jdm das Recht gewähren

49

nawiązywać kontakty

Kontakte aufnehmen

50

dobijać targu

Geschäfte abschließen

51

zyskiwać na atrakcyjności

an Attraktivität gewinnen

52

być na szczycie

an der Spitze liegen

53

zajmować drugie miejsce

den 2. Platz einnehmen