Werbung + Kopie Flashcards Preview

Deutsch 8 > Werbung + Kopie > Flashcards

Flashcards in Werbung + Kopie Deck (69):
1

stały składnik

fester Bestandteil

2

duża ilość

die Vielzahl

3

nakłonić kogoś do zakupu

zum Kauf veranlassen

4

zawarte informacje

enthaltene Informationen

5

podporządkowywać celowi zakupu

dem Verkaufszweck unterordnen

6

jednocześnie dostarczyć uzasadnienia zakupu

zugleich Begründungen für den Kauf liefern

7

poznanie psychologi reklamy

die Erkenntnisse der Werbepsychologie

8

odnosić się, apelować do uczuć, utajnionych życzeń konsumentów

an die Gefühle, geheime Wünsche der Verbraucher appelieren-

9

ostatecznie wywoływać impulsy do zakupu

letztendlich Kaufimpulse hervorrufen

10

kolejność

die Reihenfolge

11

wzbudzać zainteresowanie

die Aufmerksamkeit erregen

12

wzbudzać zainteresowanie produktem

das Interesse am Produkt wecken

13

wywoływać życzenie posiadania

den Besitzwunsch erzeugen

14

zrealizować zakup

die Kaufhandlung ausführen

15

ta formuła obowiązuje w koncepcji

diese Formel gilt in der Konzeption

16

własny dział reklamy

eigene Werbeabteilung

17

zlecać agencji reklamowej

eine Werbeagentur beauftragen

18

nośnik reklamy

der Werbeträger

19

radio

das Rundfunk

20

reklama ilustrowana

die Werbedias

21

ulotka

das Flugblatt (der Handzettel)

22

prezent reklamowy

das Werbegeschenk

23

próbka towaru

die Warenprobe

24

konkurs

das Preisausschreiben

25

być właściwie zastosowanym

richtig eingesetzt werden

26

stosować

anwenden

27

być uzależnionym od rodzaju produktu

von der Art des Produktes abhängig

28

nakład reklamowy

der Werbeaufwand

29

być w rozsądnym stosunku do sukcesu reklamowego

in einem angemessenen Verhältnis zum Werbeerfolg stehen

30

zastosowany środek reklamowy

angewandtes Werbemittel

31

zawsze mieć przed oczami

stets vor Augen haben

32

służyć w pierwszej kolejności zabezpieczeniu i wzrostowi sprzedaży

in erster Linie der Absatzsicherung und Absatzsteigerung dienen

33

pozycja na rynku przedsiębiorstwa

die Marktstellung des Unternehmens

34

obciążenie wydajności

der Auslastung der Kapazitäten

35

wypłacalność

die Liquidität

36

zawartość reklamy

der Werbeinhalt

37

prawdziwy

wahr

38

wprowadzająca w błąd i myląca reklama

irreführende und täuschende Werbung

39

rzeczowy

sachlich

40

łatwy do zrozumienia

leichtverständlich

41

wolny od przesady

frei von Übertreibungen

42

łatwy do zapamiętania

einprägsam

43

skuteczny

wirksam

44

bez bezpośredniego ataku konkurenta

kein direkter Angriff gegen einen Konkurrenten

45

oczernienie

die Anschwärzung

46

nieuczciwa reklama

unlautere Werbung

47

karalny

strafbar

48

reklama skierowana do pojedynczych osób

die Einzelwerbung

49

wizyta przedstawiciela handlowego

der Besuch von Handelsvertretern

50

masowa reklama

die Massenwerbung

51

ulotka reklamowa (wrzucane do skrzynki na listy)

die Postwurfsendungen

52

wspólna reklama

die Gemeinschaftswerbung

53

czasami, okazjonalnie, nieliczny

gelegentlich

54

kryptoreklama

die Schleichwerbung

55

wystawiać podobne na pokaz

ähnliches zur Schau stellen

56

wychwalany

angepriesen

57

zarzucać komuś coś

jdm etw vorwerfen

58

skryty uwodziciel

geheimer Verführer

59

narażać kogoś na coś

jdn etw. (Dat.) aussetzen

60

twierdzenie

die Behauptung

61

przesadny

übertrieben

62

wystarczająco rozsądny

vernünftig genug

63

wywalczać

umkämpfen

64

wymagać ogromnych kwot reklamowych

die riesige Werbebeträge erfordern

65

ośrodek telewizyjny

die Fernsehanstalt

66

nadawca radiowy

der Radiosender

67

oglądalność

die Einschaltquote

68

przyciągnąć (przywiązać) do siebie nowych czytelników

neue Leser an sich binden

69

trzy i pół

dreieinhalb