Soziale Marktwirtschaft Flashcards Preview

Deutsch 8 > Soziale Marktwirtschaft > Flashcards

Flashcards in Soziale Marktwirtschaft Deck (60):
1

oferta na coś

das Angebot an

2

zapotrzebowanie na coś

die Nachfrage nach

3

znaczyć

besagen

4

prowadzić, kierować

lenken

5

dołączenie do czegoś

die Beifügung

6

zwrócić uwagę na coś

auf etw. hinweisen

7

uczestniczyć/interweniować w aktywności rynkowej

in das Marktgeschehen eingreifen

8

poprawiać niesprawiedliwe rozwiązania rynkowe

ungerechte Marktlösungen korrigieren

9

opierać się na

beruhen auf

10

unikać czegoś

etw. vermeiden

11

zawierać, uwzględniać

einbeziehen

12

pochodzić od

stammen von

13

tworzyć, kształtować, uformować

prägen

14

równowaga społeczna

der soziale Ausgleich

15

sprawiedliwość społeczna

die soziale Gerechtigkeit

16

połączyć, łączyć, wiązać coś ze sobą

verbinden

17

nagły

schlagwortartig

18

nakreślać

umreißen

19

konieczny

nötig

20

zastosować w praktyce

in die Praxis umsetzen

21

określać

bezeichnen

22

wystrzał startowy

der Startschuss

23

zastępować, zmieniać

ablösen

24

zmieniać coś na coś

umtauschen gegen

25

zasoby pieniężne

die Geldbestände

26

oszczędności

die Spargelder

27

prywatne roszczenia

private Forderungen

28

magazyn przechowujący większe ilości towarów

das Hortungslager

29

sklep, sklepy

der Laden, die Läden

30

okno wystawowe, sklepowe, wystawa

das Schaufenster

31

stopniowy, stopniowo

allmählich

32

poprawa sytuacji gospodarczej

der wirtschaftliche Aufschwung

33

rzucać się w oczy

auffallen

34

wydana ustawa

das erlassene Gesetz

35

zasady

die Leitsätze

36

ustalać zasady

die Prinzipien festlegen

37

uchylać przepisy

die Vorschriften aufheben

38

wytyczyć kierunek działania

die Weichen stellen für

39

odważna decyzja

der mutige Entschluss

40

reforma walutowa, pieniężna

die Währungsreform

41

ceny rosną

die Preise steigen

42

"rzucić się na głęboką wodę"

den Sprung ins kalte Wasser wagen

43

zniesienie kontroli cen dla wielu dóbr

die Aufhebung der Preisbindungen für viele Güter

44

szał zakupowy

der Käufersturm

45

powodować złość i niepokój

Ärger und Sorge auslösen

46

wzrost cen

der Preisanstieg

47

atakować/zostać przez kogoś zaatakowanym

angreifen/ angegriffen werden von jdm.

48

przestrzegać kogoś przed czymś

warnen vor

49

zwolennik

die Anhänger

50

przytaczać argument

das Argument anführen

51

podnosić się

sich erhöhen

52

wzrastać

ansteigen

53

wracać, obniżać się

zurückgehen

54

przewartościować

aufwerten

55

niedowartościować

abwerten

56

szkodliwe dla zdrowia dobra konsumenckie

gesundheitsgefährdende Konsumgüter

57

pomoc, zapomoga

die Beihilfe, -n

58

pośrednik pracy

die Stellenvermittlung

59

opodatkowanie

die Versteuerung

60

dokonać, np. redystrybucji dochodu

vornehmen , z.B. eine Einkommensverteilung