Minerały - zapotrzebowanie Flashcards Preview

PŻC > Minerały - zapotrzebowanie > Flashcards

Flashcards in Minerały - zapotrzebowanie Deck (16):
1

Ca

1000mg

2

P

700 mg

3

Mg

400 mg

4

Na

1500mg

5

K

3500mg

6

Cl

2300mg

7

Fe

10mg

8

Zn

11mg

9

Cu

0,9mg

10

Mn

2,3mg

11

I

150μg

12

F

4mg

13

Se

55μg

14

Mo

1mg

15

Co

1mg

16

Cr

0,05-0,2mg