Mo Mhála Scoile Flashcards Preview

Irish > Mo Mhála Scoile > Flashcards

Flashcards in Mo Mhála Scoile Deck (19):
0

Book

Leabhar

1

School journal

Dialann scoile

2

Ruler

Rialóir

3

Copies

Cóipleabhar

4

Lunch box

Bosca lóin

5

Note book

Leabhar notaí

6

Hardback copy

Cóipleabhar crua

7

Water bottle

Buidéal Uisce

8

Dictionary

Foclóir

9

Phone

Fón poca

10

iPad

iPad

12

Purse

Sparán

13

Pen

Peann

14

Pencil

Peann luaidhe

15

Marker

Marcóir

16

Colouring pencils

Pionsailí dathadóireachta

17

Pencil case

Cás peann luaidhe

25

Sharper

Bioróir

29

Eraser

Scriosán