Seachtain 1 Flashcards Preview

Irish > Seachtain 1 > Flashcards

Flashcards in Seachtain 1 Deck (16):
0

Name

Ainm

1

Age

Aois

2

Hair

Gruaig

3

Eyes

Súile

4

Person/people

Duine/daoine

5

Date of birth

Dáta breithe

6

Curly

Catach

7

Straight

Dìreach

8

Spikey

Spìceach

9

Year/years

Bliain/bliana

10

To be

11

I was

Bhì mè

12

I am

Tá mé/táim

13

I am(every day)

Bím mé

14

I will be

Beidh mé

15

What does it mean

Cad is brí le