Na Daoine A Chastar Ort Sa Scoil Flashcards Preview

Irish > Na Daoine A Chastar Ort Sa Scoil > Flashcards

Flashcards in Na Daoine A Chastar Ort Sa Scoil Deck (11):
0

Principal

Príomhoide

1

Vice principal

Leas phríomhoide

2

Teachers

Múinteoirí

3

Students

Daltaí

4

Secetary

Runaí

5

Tutor

Comhnóir

6

Year head

Oide stáidear

7

S.N.A

Cúntóir riachtanas speisalta

8

Care taker

An t-airíoch

9

Cleaner

Glantóir

10

Friends

Cairde