Mod 6: Lesson 6 Flashcards Preview

Tagalog > Mod 6: Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Mod 6: Lesson 6 Deck (65):
1

bise presidente

vice president

2

halalan

election

3

ismog

smog

4

kongreso

congress

5

kurso

course

6

luwas

export

7

paninda

commodity

8

senado

senate

9

senso

census

10

simestre

semester

11

tubo

profit

12

banggitin

to mention

13

iboto

to vote

14

idiin

to emphasize

15

ihalal

to elect

16

isabay/ihalo

to combine

17

isumpa

to condemn

18

mabaon sa utang

to have plenty of debt

19

mangalap

to recruit

20

masangkop

to get involved

21

matzo/makamtan

to achieved

22

sipiin

to quote

23

bahagya

partly

24

malubha

severe/extreme

25

palaanak

fertile

26

sambayanan

nationwide

27

tuluran/kariniwan

standard

28

demokrasya

democracy

29

ekonomiya

economy

30

implasiyon/pamintog

inflation

31

burukrasiya

bureaucracy

32

pangasiwaan

management

33

pangunguwalta

graft

34

katiwaliaan

corruption

35

huwad

fraud

36

pagbebenta ng tao

human trafficking

37

kawalan ng trabaho

unemployment

38

pagpipili ng pagbuntis

contraception

39

puhunan

investment

40

pagbabangko at pananalapi

banking and finance

41

kakulangan

deficit/ lack of

42

gastos

expenditure

43

rentas internas

internal revenue

44

pagkakataon/ oportunidad

opportunity

45

pagkakaantala

lag/ delay

46

pagkababa

degradation

47

pambansang kaunlaran

national progress/ development

48

krisis

crisis

49

pasan

burden

50

bilang ng pagkamatay

mortality rate

51

bilang ng pasilang

birth rate

52

bilang ng panganganak

pregnancy rate

53

kagagawan ng tao

human activity

54

kagagawang sosyal

social activity

55

kaalaman sa pagbasa at pagsulat

literacy

56

kamangmangan sa pagbasa at pagsulat

illiteracy

57

kapitbansa

neighboring countries

58

estratehiya

strategy

59

pagkakaisa

alliance

60

kagawarang tagapagpaganap

executive branch

61

kagawarang panghukuman

judicial branch

62

kagawarang tagapagbatas

legislative branch

63

taking ng panunungkulan

tenure

64

kalahatan

majority

65

kapulungan ng mag kinakatawan

house of congress/ reps