OPI Words Flashcards Preview

Tagalog > OPI Words > Flashcards

Flashcards in OPI Words Deck (260):
1

introduce

ipakilala

2

describe

illarawan

3

hobby

libangan

4

usual/common

karaniwan

5

unforgettable

hindi malilimutan

6

experience

karansan

7

tell me a story

ikuwento

8

birthday

karansan

9

narrarate

isalaysay

10

to attend

dinaluhan

11

traveling

paglalakbay

12

desire

hangarin

13

to watch

napanood/ nanood

14

stationed

nadestino

15

compare

ikumpara/ ihambing

16

sports

palaro

17

result

bunga/dulot

18

surroundings

kapaligiran

19

Returning

pagsasauli

20

Joining

pagsali

21

difference

pagkakaiba

22

surrounded

nakapaligid

23

explain

ipaliwanag

24

hope

pag-asa

25

able to help

makatulong

26

able to avoid

makaiwas

27

example

ehemplo

28

lifestyle

pamumuhay

29

growth/ progress

pag-unlad

30

knowledge/ideas

nalalaman

31

Meaning/ desire to say

kahulugan/ ibig sabihin

32

changes

pagbabago

33

admired

hinahangaan

34

advice

payo

35

problems/ issues

suliranin

36

speech

talumpati

37

to win

nanalo

38

to lose

natalo

39

advertisement

patalastas

40

borrowed

humiram

41

To change

palitan

42

to ask a question

tanungin / magtanong

43

illness

karamdaman

44

I felt

naramdaman ko

45

I feel

pakiramdam ko

46

memory

ala-ala

47

remember

maalala

48

recalls/remembered

naalala

49

found

nahanap

50

looking for

naghahanap

51

goodness

kabutihan

52

products for sale

paninda

53

part of something

bahagi

54

to receive

tumangap

55

future

kinabukasan

56

forever

kailanman

57

to learn

maturo

58

to learn or discover

malaman

59

to suggest

mungkahi

60

view

tanawin

61

will like

maggustuguhan

62

to ask for something

humingi

63

to try

subukan

64

to agree

sumangayon

65

any

kahit

66

to attack

lumusob

67

lifestyle

pamumuhay

68

ordinary citizen

mamamayon

69

to succeed

magtagumpi

70

land

lupain

71

chance

pagkakataon

72

to spend time

maggugol/gumastos ng panahon

73

during

sa pantalon ng...

74

rest of the time

na tirang oras...

75

I dont care

walling ago pakielam

76

to fly

lumipad

77

to move

ilipat

78

can compare

pwedeng ihambing

79

that can be used

na pwedeng gumamit

80

to research

magsaliksik

81

to use

gumamit

82

debt

utang

83

to save $$$

magipon

84

to steal

magnakaw/ nakawin

85

no sleep last night

puyat ako

86

resulting in

nagdudulot ng

87

result/effect

dulot

88

cause

sanhi

89

to choose

pumili

90

leader

pinuno

91

corruption

katiwalian

92

it makes sense

makabuluhan

93

wasn't allowed

ipinagbawal

94

is not allowed

ipinagbabawal

95

to maintain

mapanatili/magpanatili/panitilihin

96

come here

halika

97

unique

kakaiba

98

contents

palaman

99

choose

pili

100

mainly/majority

karamihan

101

plan

balak

102

war

digmaan

103

to protect

pangalagaan/protektahan

104

right ( civil rights)

karapatang

105

event/incident

pangyayari

106

to happen

mangyari

107

relationship

ugnayan

108

unfortunately

sa kasamaang palad

109

wife and 2 kids

mag-iina

110

1st part of something

bungad

111

more than

higit sa

112

less than

kulang sa

113

mixed

halo

114

to take care of kids

mag-alaga

115

to lead

pamunlan

116

for as long as

basta

117

primary responsibilities

pangunahing tungkulin

118

campaigning

nangangampanga

119

sleepy

payat

120

explosion

pagsabog

121

inspection

pagsusuri

122

gate

tarankahan

123

lifting/carrying

nagbubuhat

124

bring

nagdadala

125

holding by hand

naghahawak

126

carry by book

nagpapasan

127

captured feelings of, charmed

nabighani

128

to touch someones skin

hinapios

129

drowned

nalunod

130

counselor

pagka-konsehal

131

immediately/ right away

agad

132

iron (metal)

bakal

133

suddenly

bigla

134

reducing

binabawasan

135

about/ around time

dako

136

from

galing sa/ nagaling sa

137

few

ilang

138

to know/ to find

inaalam

139

including

kabilang

140

member

kagaywad/kasapi/miyembro

141

lack of something

kakulangan

142

quality

kalidad

143

simultanesously

kasabay

144

at the present time/ at this moment

kasalukuyan

145

can (verb)

kaya + root word

146

against

laban sa

147

valuable

mahahalaga

148

acquired

nagtamo

149

after

nakakalipas

150

putting/ placing

nakalagay

151

to occur

nangyari

152

aforementioned

naturang

153

attack

pagsalakay

154

investigation

pagsisiyasat

155

all/everyone

pawang

156

fake

peke

157

to help another person

pinagutlungang

158

complaint/claim

reklamo

159

in between

sa pagitan

160

criminal

salarin

161

organization

samahan

162

involved

sangkot

163

resulted in

sinapit

164

but (formal)

subait

165

to attack

sugurin

166

list

talaan

167

to attempt

tangkain

168

attempted

tinangkang

169

according to

umano

170

in order to

upang

171

argument or fight

away

172

likewise/ in the same way

gayundin

173

election

halalan

174

misunderstanding

hidwaan

175

evacuated

inilikas

176

was born

isinilang

177

refusing/declining

itinatanggi

178

to flood

bahain

179

blooming/flowering

namumulaklak

180

dirt

lupa

181

mainly

karamihan

182

humukai/hinukai

to dig/ to shovel

183

seed/bone

buto

184

not experienced

hindi nakaranas

185

other than/ aside from

mali bansa/ bukod sa

186

tasty

malasa

187

savory

malinumnum

188

to be happy

natuywa

189

secret

lihim

190

preparation

paghahanda

191

fractured

na baliyan

192

gender

kasarian

193

disabled

may kapansanan

194

will be changed

babahuhin

195

not fair

hindi patas

196

additional

panibagong

197

being talked about

pinaguusapan

198

popular

tanyag

199

fell

nahulog sa

200

reason

dahilan

201

to stroll

mamasyal

202

place to stroll

pasyaln

203

I inherited

minana ko

204

tired of something (expression)

sawa na (Personal Pronoun) + (Inf)

205

way/route

paraan

206

to be thrifty

makatipid

207

working (object)

umandar

208

responsibility

tungkulin

209

visited

dumalaw

210

peace

kapayapaan

211

enforced

ipinatupad

212

to maintain

mapanatiti

213

status

kalagayan

214

kidnap

dukot

215

found

natagpuan

216

to remember/ commemerate

guitain

217

flag

watawat

218

from

galing sa/ mula sa

219

popular/ famous

tanyag

220

admired

hinahanganin

221

to learn

matuto

222

learned alot

marking natutunan

223

i thought (expression)

akala ko

224

humid

makalumigmig

225

humidity

kahalumigmigan

226

to return/ exchange

magsauli/ magbalik

227

eventhough

kahitna

228

even

kahit

229

stealing money

panhungurakot

230

to steal money

mangurakot

231

disturbed

naiisturbo

232

if ever

kung sakali

233

punishment

kaparusahan

234

without permission

walling pahintulot

235

exploded

sumabog

236

accidentally got involved

Nadamay

237

got involved

Dinamay

238

therefore

sa makatuwid

239

in fact

sa katunayan

240

instead of

sa halait na

241

to ask

humingi

242

health care

seguro sa kalusugan

243

additionally

karadagan

244

allowing

pinapayagan

245

spend time

magugol

246

to be friends

makipagkaibigan

247

topics

paksa

248

beauty inside (hospitality)

kagahandang loob

249

friendly

palakaibigan

250

feelings

pakiramdam

251

relationships

ugnayan

252

debt or favor owed

pakikisama

253

corruption

katiwalian

254

government leader

namumuno sa pamahalaan

255

stealing

nagnanakaw

256

because of

dahlia dito

257

crime

krimen/ kriminadad

258

more

lalo

259

level

antas

260

science

agham