Mod 1: Lesson 6 Flashcards Preview

Tagalog > Mod 1: Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Mod 1: Lesson 6 Deck (69):
1

day/sun

araw

2

vacation

bakasyon

3

payment

bayad

4

hero

bayani

5

month

buwan

6

age

edad

7

election

eleksiyon

8

street

kalye

9

folk dance

katutubong sayaw

10

class

klase

11

Sunday/ week

Linggo

12

meeting

miting

13

time

oras/ panahon

14

school

paaralan

15

death

pagkamatay

16

exercise/ training

pagsasanay

17

market

palengke

18

plan

plano

19

formation

pormasyon

20

price

presyo

21

province

probinsiya

22

dance

sayaw

23

celebration

selebrasyon

24

church

simbahan

25

theater

sinehan

26

city

siyudad

27

surprise

sorpresa

28

year

taon

29

store

tindahan

30

to make/ to do

gumawa

31

to celebrate

magdiwang

32

to plan

magplano

33

to live

nakatira

34

to vary

pabagu-bago

35

to go

pumunta

36

to get/pick up/ fetch

sunduin

37

to call

tumawag

38

before/new

bago

39

tomorrow

bukas

40

month

buwan

41

yesterday

kahapon

42

weekly

lingguhan

43

often

madalas

44

now

ngayon

45

after

pagkatapos

46

sometimes

paminsan minsan

47

yearly

taon-taon/ taunan

48

every

tuwing/ cada

49

Independence Day

araw ng kalayaan

50

All Souls Day

araw ng mga patay

51

Valentines Day

araw ng mga puso

52

Easter

araw ng pagkabuhay

53

Thanksgiving Day

araw ng pasasalamat

54

New Year

bagong taon

55

Good Friday

biyernes santo

56

Holy Thursday

huwebes santo

57

Holy Week

mahal na araw

58

mango

mangga

59

Christmas

pasko

60

fixed price

tapat na

61

Three Kings

tatlong hari

62

All Saints Day

undas

63

Monday

Lunes

64

Tuesday

Martes

65

Wednesday

Miyerkules

66

Thursday

huwebes

67

Friday

biyernes

68

Saturday

Sabado

69

Sunday

Linggo