Moment d'un couple 6-7 Flashcards Preview

French I - Grammatik > Moment d'un couple 6-7 > Flashcards

Flashcards in Moment d'un couple 6-7 Deck (33)
Loading flashcards...
31

Varför används hjälpverbet être och inte avoir? 

 

« À peine étaient-elles arrivées à la maison que le téléphone sonna. » 

 

Därför att arriver är ett av de intransitiva verb som tillhör den så kallade aller-gruppen, vilka böjs med être i sammansatta tempus. (se DFG, § 165B) 

32

 

Frågan « Comment tu te sens ? » kan formuleras på ytterliga tre sätt. Hur? 

 

  1. Comment te sens-tu ?
  2. Comment est-ce que tu te sens ?
  3. Tu te sens com- ment ? 

33

Översätt till svenska:

 

« Cette fois non plus, elle n’avait pas porté plainte. » 

 

Inte heller denna gång hade hon gjort någon polisanmälan.